Річний звіт про діяльність навчального закладу

Доповідь

Директора ЧПЛЗТ на педагогічній раді

29 серпня 2019 року

«Підсумки роботи педагогічних працівників за 2018-2019 н. р.

і завдання на  2019-2020 н. р.»

         На сучасному етапі фактичний стан підготовки кваліфікованих робітників в Україні характеризується загостренням багатьох суперечностей з одного боку – спеціалісти затребувані як для сьогодення, так і для майбутнього, – з іншого боку,  держава не хоче виділяти кошти з бюджету на їх підготовку.

Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту здійснює підготовку робітничих кадрів з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Основні напрями діяльності професійного ліцею та його повноваження визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими документами МОН України, та власним статутом.                                        

Контингент

У 2018-2019 н. р. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту готував робітників з 19 професій, із них:

– залізничного профілю – 6;

– будівельного профілю – 10;

– харчової промисловості – 2;

– промисловість – 1.

На початок 2018-2019 н. р.  контингент учнів ліцею складав 504 чол. – 19 навчальних груп.

Навчання проводиться відповідно робочих навчальних планів та програм. Всі робочі навчальні плани складені на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти.

За 2018-2019 н. р. ліцей здійснив перепідготовку

– незайнятого населення за договорами з обласним центром зайнятості з професій:

 • Кухар – 7 чол.
  • Кондитер – 3 чол.
  • Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 чол.
  • Електрозварник ручного зварювання – 1 чол.
 • працюючого населення: 150 чол.

Випуск у 2018-2019 році склав 194 кваліфікованих робітників. За 2018-2019н. р. з ліцею відраховано 30 чол., з яких 8 відраховано за невиконання навчальних планів та програм, 20 учнів відраховано за власним бажанням, 2 учнів перевелись в інші ПТНЗ.

Кадрове забезпечення

       В Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту працює 126чол., з них  72 чол. педагогічних працівників.

     Директор – 1 чол.

     Заступник директора  – 3 чол.

     Старший майстер      – 2 чол.

     Керівник фізвиховання – 1 чол.

     Викладачі        –  23 чол.

     Майстри виробничого навчання –  30 чол.

     Вихователі     – 5 чол.

     Керівники гуртків    – 4 чол.

     Методист –1 чол.

     Соціальний педагог  – 1 чол.

     Практичний психолог – 1 чол.

             23 викладачів мають повну  вищу освіту.

              За наслідками педагогічної атестації мають кваліфікаційні категорії:

              “Спеціаліст вищої категорії”   – 15 чол.

              “Спеціаліст першої категорії”   – 9 чол.

              “Спеціаліст другої категорії”   – 6 чол.

               “Спеціаліст”       –  5  чол.

         Мають  педагогічні звання “Старший викладач” – 9 чол. та викладач-методист  – 1 чол.

              15 чол. з числа випускників працюють в ЧПЛЗТ педагогічними працівниками після закінчення вищих навчальних закладів. 

               30 майстрів виробничого навчання мають:

                Повну вищу освіту      – 15 чол.

                Базову вищу      – 12 чол.

                Професійно-технічна освіта   – 3 чол. 

Навчаються у вищих навчальних закладах  3 чол.

       Мають педагогічне звання “Майстер виробничого навчання ІІ категорії”- 4 чол.

       З числа педагогічних працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 12 чол.

           Усі майстри виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію. Мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій  – 30 чол.                

            Вакансії майстрів виробничого навчання заповнюються покладанням обов’язків за ведення другої підгрупи на одного майстра.         Кращі учні ліцею, за бажанням, стають майстрами виробничого навчання та продовжують навчання, заочно,  в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. 

5 вихователів мають  повну вищу освіту.

За наслідками атестації мають кваліфікаційні категорії:

“Спеціаліст першої категорії” – 4 чол.

“Спеціаліст” – 1 чол.

Всі вихователі мають стаж педагогічної роботи більше 20 років.

Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться відповідно до типового Положення “Про атестацію педагогічних працівників України”.

            Підвищення кваліфікації та стажування педагогічні працівники проходять згідно за графіком, затвердженим директором ліцею

        За  І півріччя  2019 року підвищили кваліфікацію:

          –    директор

          –    заступник директора – 1 чол.

          –    викладачі – 3 чол.

 • майстри виробничого навчання  – 5 чол.

          Стажування майстрів виробничого навчання проводиться на базових підприємствах міста:

– Чернігівська дистанція колії;

– Моторвагонне  депо Чернігів;

– станція Чернігів-Північний;

–  КП «Новозаводське»;

–  Вагонна дільниця ст.Київ-Пас;

– ДП «Укрсівербуд» ЗАТ.

Пройшли стажування  –   12  чол.

        Педпрацівники підвищують свою кваліфікацію при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та  на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти педагогічних працівників.

В ліцеї приділяється увага підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації в ліцеї постійно планується згідно з планом Методичного центру профтехосвіти. Організована в ліцеї система методичних семінарів дає можливість педагогічним працівникам підвищувати свою педагогічну майстерність, фаховий рівень.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних технологій навчання, як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».     

На всіх керівних та педагогічних працівників ліцею розроблені посадові обов’язки, ведення особових справ працівників здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

            В ліцеї діє резерв кадрового забезпечення. Всі кандидатури підібрані за фахом та стажем роботи, обговорені на загальних зборах колективу ліцею. На час відсутності однієї з керівних осіб діє резерв на заміщення.      

Організаційні заходи

 1. На 30 серпня кожного року складається розклад уроків.
 2. Систематично проводиться поселення в гуртожиток.
 3. Двічі за навчальний рік проводяться батьківські збори.
 4. Систематично вивчається контингент І-го курсу.
 5. Систематично проводяться перевірочні контрольні роботи.
 6. Своєчасно складаються графіки проведення консультацій, гуртків, чергування викладачів і майстрів в/н.
 7. На початку кожного навчального року видаються накази про створення атестаційних комісій, розклад проведення поетапної атестації, державної кваліфікаційної атестації.

Методична робота

Методична мета діяльності ліцею – «Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».

В ліцеї працює 6 методичних комісій:

 1. Залізничних професій та з професій кухар, кондитер, голова – Донченко М.Г.
 2. Будівельних професій, голова – Хоменко О.С.
 3. Опоряджувальних професій, голова – Крутікова В.М.
 4. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Н.О.
 5. Гуманітарного циклу, голова – Подрешетнікова Р.В.
 6. Класних керівників, голова – Пузій Л.К.

                З основної роботи слід  відзначити:

У жовтні організовано та проведено методистом Шихуцькою Н.М., методичні вітальні з майстрами виробничого навчання та викладачами, присвячені реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

23 жовтня у ліцеї відбувся семінар-практикум «З підвищення кваліфікації працівників міста Чернігова та Чернігівської області за інноваційними будівельними технологіями КНАУФ».

До 105 річниці з дня смерті Лесі Українки викладач української мови та літератури Березан К.П. разом з ліцеїстами підготували та презентували низку заходів.

        06 грудня на базі ліцею відбулась обласна методична секція педагогічних працівників електромонтажних професій. Поджарий М.С., директор ліцею  розповів про основні напрями роботи навчального закладу в сучасних умовах.
Учасники заходу під час круглого столу обговорили ряд важливих питань. Зокрема, увага була акцентована на розробку навчальних програм відповідно до СП(ПТ)О на компетентнісно-модульній основі.

Родзинкою робочої зустрічі став майстер-клас «Реверсивний пуск асинхронного трифазного електродвигуна традиційним способом та з допомогою Siemens LOGO» по практичному застосуванню блоку керування Siemens LOGO, який продемонстрував директор ліцею Максим Поджарий спільно з вкладачем Олексієм Хоменко. Дане оснащення ліцей отримав від німецьких колег професійного училища ім. Йохана Бірвірта міста Меммінген. Наразі продовжується співпраця у сфері електротехніки для удосконалення матеріально-технічної бази електромонтажної майстерні Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та підвищення якості підготовки робітників з професій «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».

Старший майстер Юрій Юрченко розповів про співпрацю навчального закладу з роботодавцями щодо організації виробничого навчання та виробничої практики.

«Ну що б, здавалося, слова…» – під такою назвою у ліцеї відбувся позаурочний захід до Дня української писемності та мови, який підготувала та провела викладач Березан К.П. 

 9 листопада в День писемності і мови з особливим настроєм і хвилюванням писали диктант учні ліцею групи ПМ-7 та групи СТЕ-11 разом з викладачами Березан К.П. та Тимошенко Ж.П.

Для учнів ліцею за ініціативи викладача Ігоря Бойко 4 грудня 2018 року відбулось екскурсійне заняття до 8-го Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби транспорту.
Метою екскурсії було отримання теоретичних і практичних знань про Збройні сили України та підвищення рівня підготовки ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни».

Організовано роботу Школи молодого майстра виробничого навчання.

            На високому рівні пройшли показові уроки педагогічних працівників відповідно до плану.  

13 березня 2019 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбулось засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів закладів професійної освіти у формі круглого столу «Досвід перспективи впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». 

Відповідно до плану реалізації українсько-швейцарського проекту «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні» 24 квітня 2019 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбувся міжрегіональний конкурс фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти. 

Учень  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Вадим Яцина став переможцем ІІ Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Маляр» та буде брати участь у I етапі фіналу конкурсу.

Учениця ІІ-го курсу Марина Синюта посіла І місце у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

Проведено 9 засідань Педагогічної ради ліцею.

Засідання   методичних   комісій проводились кожного місяць.

Наради з головами методичних комісій та викладачами  проводились відповідно графіка.

Професійно-практична підготовка

         За звітний період  учень  нашого ліцею  приймав участь у конкурсі «World Skills Ukraine» який  проходив  у м.Київі. Учень гр. ЕМП-15 ДЯТЛОВ Іван став лауреатом конкурсу з електромонтажних робіт.

Учень групи МШ-16 Яцина Вадим зайняв дванадцяте місце  у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Маляр».Майстер виробничого навчання  Долошко Є.А.

Також у місті Дніпро у кінці травня  відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії «Монтажник  гіпсокартонних конструкцій, де завідувач НПЦ  фірми КНАУФ Давидов А.Д. разом  з учнем гр.МШ-3 Наконечним  Сергієм зайняв восьме місце.

         На базі нашого навчального закладу 24 квітня 2019р.  відбувся регіональний  етап конкурсу  фахової майстерності з професії «Монтажник  санітарно-технічних систем та устаткування» серед навчальних закладів м.Київа, Полтави, Ромнів, Прилук.

Протягом навчального року проводилися уроки виробничого навчання у навчальних майстернях ліцею та виробнича практика на підприємствах міста та області.

Серед підприємств, на яких проходили наші учні виробничу практику, слід відмітити  наступні: КП «Чернігівське тролейбусне управління», ДП «УкрСіверБуд», ТОВ «ТАН», фірма «МЖК-Сервіс», ТОВ «Вертикаль центр», КП «Новозаводське», ТОВ «ЧСУ-430», ПП Алюр -75 та інші.

Серед нових  підприємств з якими заключено договори на проходження виробничої практики- це КП «Міськсвітло», компанія «Сівертекс», ТОВ «Основа-ТВ», ТОВ Центр Безпеки «Гранд», ТОВ «МП-1» та інші.

З 39 підприємствами з якими заключено договори на проходження учнями виробничої практики 25  підприємств надають оплату, що складає 64%.

         За період виробничої практики 2018-2019 н.р. (жовтень, травень) учнями будівельних професій  під  час  виробничої діяльності на підприємствах  міста та області було зароблено 596, 2 тис. грн.

Прибуток ліцею склав 256,7 тис.грн, з них  група ЕЗ-22 яка з 2018-2019 н.р. навчалась за дуальною  формою навчання на базі навчального закладу   до компанії ТОВ «ТАН» заробило 256,1 тис.грн.

Гр.СТЕ-4  – 94,3 тис.грн.

Гр.ЕМП-5 – 73, 4 тис.грн.

Гр.ОПС-21 – 54,5 тис.грн.

Гр.ЕМП-15 – 43,3 тис.грн.

Гр.МШ-16 – 11,7 тис.грн.

Гр.СТ-14 – 7,2  тис.грн.

Гр.МШ-3 – 6,5 тис.грн.

Основною проблемою  при проходженні учнями виробничої практики на  підприємствах міста та області є надання не оплачуваних або  мало оплачуваних робочих місць також бувають окремі випадки з доручення учнів  які проходять виробничу практику до робіт непов’язаних з професією наприклад господарських та інших,  трудова  дисципліна  учнів.

Учні всіх будівельних груп, які залишились  на  проходження виробничої практики у ліцеї  займаються виконанням будівельних робіт ліцею, гуртожитку згідно  програми виробничого навчання.

З а період виробничої практики та виробничого навчання учні гр. МШ-12, МШ-3, МШ-16  виконували ремонт приміщень  гуртожитку, кабінетів, спортивної зали, приміщень центрального входу, приміщення  чергових  та ін.

Проводиться оновлення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів, інструментів по всім професіям виходячи з можливостей фінансування.

Майстерні:

Для проведення уроків в/н та дообладнання майстерень необхідно виконати наступне:

 1. Електромонтажна майстерня:
 2. провести повне  оновлення матеріально-технічної бази електромонтажної майстерні з переплануванням та виготовленням нових робочих  місць  електромонтажників.
 3. Майстерня опоряджувальників:

-завершити будівництво   малярної майстерні.

3.Єлектрозварювальна майстерня:

– виконати частковий ремонт приміщення та зробити  освітлення  робочих місць.

 • Гіпсокартонна майстерня:
 • виготовити нові зразки монтажних вузлів.
 • Слюсарна майстерня:
 • оновити та придбати нові учбово-навчальні посібники
 •  по мірі необхідності придбати новий та виконати ремонт  слюсарного інструменту.
 • Газозварювальна майстерня:

– вирішити  питання з  продовженням дозволу  на продовження  газополум’яних робіт.

 7. Майстерня електромонтерів пожежно-охоронної сигналізації:

 • продовжити доукомплектування приміщення майстерні (придбання нових плакатів, виготовлення тематичних стендів тощо),
 • придбати комп`ютерну техніку для майстерні,
 • Вентиляційна  майстерня:

– поповнення матеріально-технічної бази майстерні, придбання виготовлення нових  стендів та інше.

 •  Сантехнічна майстерня:

– поповнення матеріально технічної  бази  майстерні, придбання нового інструменту.

Навчальна робота

Професійно-теоретична підготовка

  Навчали учнів Н/а Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
І курс   130 2 4 109 15
ІІ курс 151 6 19 83 33 10
ІІІ курс 150 103 43 4
всього 431 8 23 295 91 14

Найгірші показники  початкового рівня в групах – МК-2 – 8 учнів, ЕМП-9 – 4 учні, ЕМП-5 – 6 учнів.

Найкращі групи – ПМ-7 – 8 учнів, МШ-3 – 11 учнів, КУ-6 і ПМ-1  по 10 учнів.

Загальноосвітні дисципліни

  Навчали учнів Н/а Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
І курс   130 1 52 72 5
ІІ курс 151 2 59 83 7
ІІІ курс 151 52 89 10
всього 432 3 163 244 22

Найбільше учнів початкового рівня в групах ЕМП-9 -16 учнів, МШ-3 – 21 учень, МШ-16 – 13 учнів, емп-9- 15 учнів

В групі ПМ-7, МК-8 – по 2 учні мають достатній рівень, у ПМ-1 – 4 учні, КУ-18 – 3 учні.

Результати ДПА 2019 року

Кількість учнів та результати ЗНО (ДПА) за 2019 рік
К-ть Початкоий Середній Достатній Високий
  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
148 56 37,8 87 58,8 5 3,4
Математика
84 26 31,0 55 65,4 3 3,6
Історія України
60 2 3,4 37 61,6 21 35,0
Фізика
86 7 8,1 72 83,8 7 8,1
Біологія
63 4 6,3 46 73,0 13 20,7

Педагогічний колектив ліцею постійно працює над питанням підвищення якості підготовки учнів в умовах сучасного виробництва. У кожному кабінеті спецтехнології створена документація щодо забезпечення процесу професійно-теоретичного навчання. Розпочата робота в покращенні якості проведення лабораторно-практичних робіт.

Та не зважаючи на зусилля викладачів з предметів професійно-теоретичної підготовки, деякі учні опираються навчанню та мають відповідний рівень знань.

Для організації загальноосвітньої підготовки учнів у навчальному закладі обладнано 12 кабінетів, 9 з яких мають підсобні приміщення, комп’ютерний клас та спортивний зал.

Усі кабінети естетично оформлені, робочі стенди в них містять змістовні інформаційно-довідкові матеріали, кабінети гуманітарних предметів мають куточки з державною символікою, стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

З усіх загальноосвітніх предметів розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення, створені тематичні або поурочні папки, йде активна робота зі створення мультимедійних презентацій до уроків. Існуючі дидактичні матеріали, в більшості, мають комп’ютерний варіант оформлення, систематизовані за типами або темами, створені деякі види картотек.

Викладачі та учні ліцею беруть активну участь у обласних конкурсах, олімпіадах, інших методичних заходах та займають призові місця.

У рейтингах ПТНЗ за результатами участі у обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів команда учнів ліцею займає І-ІІІ місця.

Виховна робота

Уся виховна робота ЧПЛЗТ спрямована на посилення національно-патріотичного виховання, формування в учнів національної свідомості патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу.

Цікаво та душевно для учнів 1 курсу пройшов перший урок на тему «Україна – єдина країна», традиційно у вересні всі першокурсники ознайомилися з історією ліцею в музейній кімнаті.

До Дня підприємця у місті проходив бізнес-фест «Разом до успіху», до участі в якому був залучений і колектив ліцею.

На високому методичному рівні у ліцеї пройшов Всеукраїнський тиждень права, тиждень безпеки дорожнього руху.

Колектив ліцею продовжує тісно співпрацювати з Чернігівським  обласним молодіжним центром, громадським організаціями та бібліотеками міста: так в бібліотеці імені Короленка разом з навчально-методичним центром цивільного захисту безпеки життєдіяльності були проведені заняття на тему «Поведінка у побуті», «Надання першої медичної допомоги»; у міській бібліотеці ім. Коцюбинського  пройшли літературна вікторина «Мій Чернігів», акція «Нова поліція застерігає» в рамках програми «Поліція і спільнота», виставка «окупований Чернігів».

Учні ліцею продовжують зустрічі з випускниками – учасниками АТО, родинами загиблих героїв, проводять різноманітні заходи щодо вшанування їх пам’яті. Активну участь учні ліцею взяли участь у обласній патріотичній програмі «Війна, якої немає», в акціях – «Мистецький проект (військово-польовий арт)», «Портрет солдата». Колектив ліцею продовжує співпрацю з ГО «Єдина родина», Єдиним волонтерським центром, клубом «Колекціонер».

На даний момент в ліцеї навчається 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На внутрішньоліцейному обліку перебуває 12 учнів. На обліку в правоохоронних органах знаходиться троє учнів. Педагогічний колектив ліцею, з метою профілактики правопорушень, продовжує співпрацювати зі службою у справах дітей, центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, представниками правоохоронних органів, селищних рад та батьками учнів.

Велику роботу з вирішення питання зайнятості учнів в позаурочний час займає гурткова робота – це і краєзнавчий, і чоловічий вокальний ансамбль, і  вокальний гурток – солісти та вокалісти. У ліцеї проходять різноманітні заходи, в яких беруть участь члени художньої самодіяльності.

Велика виховна робота проводиться у гуртожитку: вечора відпочинку «Будьмо знайомі», «Осінній бал», «Барви рідного слова», Новорічна казка; усні журнали «З Україною в серці», «Державні символи України», «Запали свічку пам’яті» та ін.

Гуртожиток

 1. Зробили ремонт каналізаційного стояка.
 2. Замінили  2 стояки водопостачання холодної та гарячої води з 1-го по 9-й поверх.
 3. Зробили ремонт хол першого поверху та в двох коридорах на першому і третьому поверхах.
 4. Зробили косметичний ремонт в блоках для першокурсників на 6,7,8,9 поверхах.
 5. Замінили 3 нових унітази.
 6. Замінили в деяких блоках змішувачі та шланги.

Охорона праці

Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до законів «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров’я», типового Положення «Про службу безпеки життєдіяльності в закладах освіти». Відповідно до вимог чинного законодавства у 2010 році директором ліцею затверджено Положення «Про службу безпеки життєдіяльності» в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту та видано наказ від 18 червня 2014 р. за № 48, згідно з яким розроблені та впроваджуються заходи по забезпеченню надійного захисту здоров’я та життя учнів і працівників. У ліцеї введений ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

У колективному договорі між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом передбачено розділ з охорони праці, в якому викладено їх взаємні зобов’язання з питань охорони праці, заплановано комплекс заходів з охорони праці з призначенням відповідальних осіб та термінів їх виконання.

В ліцеї складено та затверджено графік проведення  навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників за 24-годинною програмою згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», які проводяться раз на три роки традиційно під час зимових канікул. Всі посадові особи, що є членами комісії з перевірки знань, пройшли спеціальне навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності в спеціалізованих навчальних закладах та мають посвідчення встановленого зразка.

Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною системою як під час навчально-виробничого процесу, так і на термін канікул, позаурочних заходів та ін. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та з метою оволодіння учнями ліцею правовими і організаційними основами охорони, безпеки та гігієни праці, правилами дорожнього руху, питаннями екології та охорони навколишнього середовища, введені предмети «Охорона праці» – 30 годин, «Правила дорожнього руху» – 8 годин, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У ліцеї в належному стані знаходяться навчальні плани та програми з перелічених предметів, викладання ведеться інженерно-педагогічними працівниками, які мають відповідну підготовку та посвідчення.

При влаштуванні на роботу до ліцею всі працівники проходять вступний інструктаж. Первинні інструктажі проводяться керівниками структурних підрозділів за планом інструктажів, затверджених директором ліцею. Для категорій працівників, залучених до особливо небезпечних робіт, повторні інструктажі проводяться 1 раз на 3 місяці, для решти працівників – не рідше 1-го разу на півроку.

Навчання учнів здійснюється з використанням наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р. за № 244 «Про навчання неповнолітніх професіям». З учнями та працівниками регулярно проводяться тренування та навчання. Результати навчання фіксуються в журналах, протоколах  т.ін. Серед учнів та працівників регулярно, з чіткою періодичністю, проводяться медичні огляди.

У ліцеї розроблені, погоджені з профспілковою організацією та затверджені «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах», «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, “Інструкції з безпеки” для учнів усіх професій, які готуються в ліцеї, “Положення про громадського інспектора з ОП”. У ліцеї ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки для працівників та учнів кожної навчальної групи та в навчальних кабінетах і лабораторіях, розроблена документація з обліку і розслідуванню фактів травматизму учнів і працівників ліцею. З метою підвищення знань учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання травматизму, майстрами виробничого навчання в ліцеї проводяться кожен місяць інструктажі з техніки безпеки, щоквартальні інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху, поведінки на воді та кризі, інструктажі з профілактики нещасних випадків в передсвяткові дні, вступні інструктажі перед початком кожного уроку виробничого навчання, вступні інструктажі з учнями перших курсів за розробленим та затвердженим текстом вступного інструктажу.

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів. У необхідній кількості є вогнегасники, пожежні крани, електрообладнання заземлене чи занулене. Стан заземлення чи занулення перевіряється щорічно. З метою створення безпечних умов праці і навчання в навчальних приміщеннях (кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях) створені куточки з охорони праці, є в наявності медичні аптечки, інструктивний матеріал.

Щорічно у серпні складається Акт готовності Чернігівського професійного  ліцею залізничного транспорту до навчального року, погоджений із службами пожежного, санітарного контролю, держгірпромнагляду, енергонагляду.

Періодично стан дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та гігієни, енергозбереження, енергонагляду тощо перевіряються спеціалістами відповідних контролюючих органів, про що складаються акти порушення та надаються приписи на усунення цих порушень. Адміністрація ліцею своєчасно оперативно реагує на них та приймає міри до усунення недоліків.

В ліцеї обладнаний та функціонує спеціалізований кабінет «Охорони праці», забезпечений відповідною комплексно-методичною документацією та наочністю. Площа кабінету складає 61 м2, оснащення – 83% від потреби.

Ліцей в основному забезпечений нормативно-правовими актами з охорони праці (Васильчик М.В., Дуброва Н.Й. «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності» Міністерства освіти і науки України, Київ, «Основа», 2007р., В.Г.Ротань, І.В. Зуб, Б.С.Стичинський «Науково-практичний коментар до законодавства України про працю», восьме видання доповнене та перероблене, Київ, видавництво «А.С.К.», 2007 р., Д.В.Зеркалов, В.С.Остапенко, М.В.Дорошенко, В.Г.Лоза, Д.О.Шамрай, П.О.Яковський «Довідник залізничника», книга четверта «Охорона праці», Київ, «Основа» 2005 р.).

         За звітний період виробний травматизм учнів під час навчально-виробничого процесу та виробничої практики відсутній.

У квітні 2018 року Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з ПАТ «Чернігівгаз» в рамках місячника безпечного користування газом в побуті провели роз’яснювальну роботу з учнями Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту щодо правил безпеки користування газом в побуті, знайомство з комплектацією спец автомобіля АДС, приладами та обладнанням, що використовується для виявлення витоків газу та ліквідації аварійних ситуацій.

Спираючись на вищенаведене можна зробити висновок, що  створені в ліцеї умови для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу адекватні можливостям ліцею. Працівники регулярно отримують інформацію про зміни в нормативних актах. Результати роботи з дотримання охорони праці та протипожежної безпеки – повна відсутність нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.

Разом із тим ще мають місце окремі випадки побутового травматизму. Перевірки органами держгірпромнагляду та СЕС виявляють окремі порушення чинного законодавства з охорони праці. За приписами контролюючих органів  всі недоліки усуваються своєчасно і в повному обсязі.

Фінансова діяльність ліцею

Бюджетне фінансування I півріччя 2019 р.(грн.)

2111.   Зар.плата                                                                                 5146078,72

2120.   Нарахування на з/пл.                                                             1113590,75

2210.   Предмети,матер., обмунд.(сиротам на одяг)                       _________

2220.   Медикаменти                                                                          _________

2230.   Продукти харчування                                                            250529,13

2240.   Оплата послуг (крім комунальних)                                      _________

2271.   Оплата теплопостачання                                                      1039281,67

2272.   Водопостачання та водовід.                                                 139627,18

2273.   Оплата електроенергії                                                          138684,03

2720.   Стипендія                                                                               651711,13

2730.   Президентська стипендія                                                     7650,00

Всього:                                                                                            8487152,61 грн.

   Стипендія нарахована і видана в повному обсязі,згідно законодавства,заборгованість відсутня.

   Недостатнє фінансування на матеріали і послуги, а також харчування тільки для сиріт, а потрібно харчувати весь контингент.

Спец.рахунок 2019 р.

   Надійшло коштів – 2729291 грн., а саме:

 1. Від Центра зайнятості – 132066 грн.
 2. Від платного навчання – 125543 грн.
 3. Від держзамовлення – 527166 грн.
 4. Реалізація продукції в буфеті – 77253 грн.
 5. Проживання сторонніх осіб в гуртожитку – 490264 грн.
 6. Практика учнів – 401165 грн.
 7. Харчування -2346  грн.
 8. Оренда приміщень та комунальні платежі – 973488 грн.

Всього надійшло: 2729291 грн.

Витрачено (спец.) кошти:

2111.   Зар.плата                                                                                 641895,34

2120.   Нарахування на з/пл.                                                             133336,09

2210.   Матеріали                                                                               326015,65

2220.   Медикаменти                                                                          10755,60

2230.   Продукти харчування                                                            56718,23

2240.   Оплата послуг                                                                        120658,21

2271.   Оплата теплопостачання                                                      914970,94

2272.   Водопостачання та водовід.                                                 55257,95

2273.   Оплата електроенергії                                                          233169,31

2275.   Вивез. та знешкод. твердих побут.відходів                        27530,10

2720.   Стипендія                                                                               169385,93

2250.   Відрядження                                                                          35182,15

2282.   Навчання працівників                                                           2175,20

2800.   Податки та збори                                                                   13714,89

3110.   Опл.обладнання довгостр.використання                             25130,48

2730.   Страхування праців.пожеж.охорони                                   1001,52

Всього витрачено:                                                                      2766897,59  грн.

Доброчинні внески

   Надійшло коштів за 6 місяців 2019-го року на суму 64490,00 грн.

   Витрати:

2210   Матеріали – 20000,00 грн.

Всього витрачено – 20000,00 грн.

Директор ЧПЛЗТ                                             М.С. Поджарий