Доповідь

директора ЧПЛЗТ на педагогічній раді

10 січня 2023 року

«Підсумки роботи педагогічних працівників за І-й семестр та завдання на ІІ-й семестр 2022-2023 н. р.»

 Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту здійснює підготовку робітничих кадрів з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Основні напрями діяльності професійного ліцею та його повноваження визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими документами МОН України, та власним статутом.                                        

 Контингент

За І півріччя 2022-2023 н. р. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту готував робітників з 19 професій, із них:

– залізничного профілю – 5;

– будівельного профілю – 11;

– харчової промисловості    – 3;

Станом на 1.01.2023 р.  контингент учнів ліцею складав 522 чол. – 19 навчальних груп.

Ліцей має ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників загалом з 23 професій первинної професійної підготовки, 16 – перепідготовки, 16 – професійно-технічного навчання та 5 – підвищення кваліфікації робітників. За трьома професіями проводяться короткострокові курси з видачою сертифіката про проходження навчання. Навчання проводиться відповідно робочих навчальних планів та програм. Всі робочі навчальні плани складені на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти.

За І півріччя 2022-2023 н. р. ліцей здійснив перепідготовку та професійно-технічне навчання дорослого населення з професій:

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж – 28 чол.

Кухар – 10 чол.

Електрозварник ручного зварювання – 21 чол.

За І півріччя 2022 -2023 н. р. втрати контингенту становлять  5 чол.,. Це переважно учні 1 го курсу навчання, що змінили вибір професії.

Кадрове забезпечення

       У Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту станом на 01.01.2023 року  працює 100 чол., /1 чол. перебуває у відпустці по догляду за дитиною/.  Педагогічних працівників – 58 чол.  /1 сумісник/

Директор – 1 чол.

Заступник директора  – 2 чол.

Старший майстер      – 2 чол.

Керівник фізвиховання – 1 чол.

Викладачі        –  21 чол.

Майстри виробничого навчання –  27 чол.

Керівник гуртка    – 1 чол.

Методист –1 чол.

Педагог соціальний – 1 чол.

Практичний психолог – 1 чол.

За  2022 рік  звільнилось  22  чоловік.

З них :

 • викладачі – 2 чол;
 • майстри в/н – 5 чол.
 • фахівці /бухгалтера, комірник, вихователі гуртожитку / – 8 чол.
 • робітники / чергові, прибиральниці, сторож, кастелянка / – 7 чол.

За  2022 рік було прийнято на роботу   9   чоловік.

З них :

 • викладач – 1 чол. ;
 • майстри в/н – 3 чол.
 • фахівці /бухгалтер, комірник / – 3 чол.;
 • робітники / прибиральниця, сторож/ – 2 чол.

21 викладач мають повну  вищу освіту.

За наслідками педагогічної атестації мають кваліфікаційні категорії:

“Спеціаліст вищої категорії”   – 11 чол.

“Спеціаліст першої категорії”   – 6 чол.

“Спеціаліст другої категорії”   – 4 чол.

“Спеціаліст”       –  8  чол.

Мають  педагогічні звання “Старший викладач” – 6 чол.

“Викладач-методист” – 1 чол.

27 майстрів  виробничого навчання мають:

Повну вищу освіту      – 17 чол.

Базову вищу      – 8 чол.

Професійно-технічна освіта   – 2 чол.

Навчаються у вищих навчальних закладах  2 чол. /Риковська І.Ю., Коваленко Ю.С./.

Мають педагогічне звання “Майстер виробничого навчання ІІ категорії”- 2 чол.

З числа педагогічних працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 3 чол.

Усі майстри виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію. Мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій  – 26 чол.

Вакансії майстрів виробничого навчання заповнюються покладанням обов’язків за ведення другої підгрупи на одного майстра.

Станом на 01.01.2023 року є вакансії майстрів виробничого навчання в наступних групах:

 • МШ-12;
 • КУ-10, КУ-18;
 • ЕМГ-5, ЕМГ-15, ЕМГ-9;
 • МСВ-20;
 • ПМ-7, ПМ-1;
 • СТЕ-4, СТЕ-14;

З числа педагогічних працівників мають стаж педагогічної роботи:

 • 1-5 років – 11 чол.;
 • 6-10 років – 10 чол.;
 • 11-20 років – 12 чол.;
 • 21-30 років – 11 чол.;
 • понад 30 років – 14 чол.

З числа педагогічних працівників мають вік:

 • до 30-ти років – 5 чол.;
 • 31-40 років – 19 чол.;
 • 41-50 років – 11 чол.;
 • 51-55 років – 2 чол.;
 • 56-60 років – 4 чол.;
 • старше 60 років – 17 чол.

Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться відповідно до типового Положення “Про атестацію педагогічних працівників України”.

На 2023 рік заплановано проходження атестації  23 чол.

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічні працівники проходять згідно із графіком, затвердженим директором ліцею

На 2022 рік заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації  18 чол.:

 • викладачі – 8 чол.;
 • майстри виробничого навчання – 8 чол.
 • бібліотекар
 • педагог соціальний

На 2023 рік заплановано проходження стажування на підприємствах міста  10 педпрацівників.

Педпрацівники  підвищують свою кваліфікацію при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та  на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації в ліцеї постійно планується згідно з планом Навчально-методичного центру профтехосвіти. Організована в ліцеї система методичних семінарів дає можливість педагогічним працівникам підвищувати свою педагогічну майстерність, фаховий рівень.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних технологій навчання, як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».

На всіх керівних та педагогічних працівників ліцею розроблені посадові інструкції, ведення особових справ працівників здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

В ліцеї діє резерв кадрового забезпечення. Всі кандидатури підібрані за фахом та стажем роботи, обговорені на загальних зборах колективу ліцею. На час відсутності однієї з керівних осіб діє резерв на заміщення.

Військовий облік жінок: пояснення Міноборони

У Міноборони наголосили: ще навесні 2021 року в Україні набрали чинності законодавчі зміни, якими, зокрема, передбачено, що на військовий облік військовозобов’язаних беруться жінки,«які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком».  Відповідний перелік, що набув чинності 17 грудня 2021 року,  був розроблений Генеральним штабом ЗС України та затверджений у встановленому порядку наказом Міністерства оборони України. Він містить 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності /як приклад – секретарі, комірники, психологи, соціальні працівники, бухгалтерський облік, оподаткування, фахівці в галузі музики, культури, мистецтва, штукатури, будівельники, лицювальники, хімія, біологія, фізика, харчові технології, економіка, математика та інші/.

Міноборони повідомило: процес взяття на військовий облік жінок, визначений законом, проводитиметься територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки  поступово, відповідно до готовності нормативно-правової бази, з урахуванням особливостей перехідного періоду. Впродовж 2021-2022 років у Збройних силах України  буде приведено у відповідність нормативно-правові акти та розроблено організаційно-розпорядчі документи щодо особливостей взяття на військовий облік жінок. До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку.

Постановка на військовий облік жінок: заява Головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. Готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та он-лайн якнайбільше процедур.

«Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним. Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть виїжджати винятково за бажанням», — сказав В. Залужний. За його словами, Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому разі долучитись до оборони держави.

Взяття на військовий облік –  не призов на службу: пояснення від військової розвідки

У Головному управлінні розвідки Міноборони вказали, що взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи. Від 850  до 1700 грн., а керівники підприємств, як що працівник не стане на облік – від 5100 до 8500 грн.

Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом).

На ключове питання «Як стати на військовий облік, де, у який строк?» у ГУР відповіли:військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком. Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання. Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи . Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування. Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси. Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини.

Слід зауважити, що на прохання депутатів ВР Список професій планується скоротити / у найближчі 3-4 місяці/.

Методична робота

У 2022/2023 навчальному році методична робота Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними технологіями навчання здобувачів освіти.

У 2022/2023 н. р. педагогічний колектив продовжує працювати над методичною темою «Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників».

В ліцеї працює 5 методичних комісій:

 1. Залізничних професій та з професій кухар, кондитер, голова – Холявко О.І.
 2. Будівельних та опоряджувальних професій, голова – Хоменко О.С.
 3. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Н.О.
 4. Гуманітарна, голова – Бичик Л.М.
 5. Класних керівників, голова – Пузій Л.К.

                З основної роботи слід  відзначити:

У вересні організовано та проведено методистом Корж Н.М. низку консультацій по опануванню та вдосконаленню майстерності впровадження інноваційних технологій в освітній процес серед педагогічних працівників.

У рамках тижня фізичної культури та спорту у ліцеї 29 вересня 2022 року відбулись змагання з шахів та настільного тенісу, а також показовий турнір з шашок в рамках Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу серед здобувачів освіти та педагогів та з нагоди Тижня фізичної культури та спорту ліцею.

Функціонує Школа молодого майстра виробничого навчання у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту з метою формування методичної компетентності молодих фахівців, педагогічної грамотності майстрів виробничого навчання як запоруки якісної освіти».

У жовтні здобувачі освіти Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту взяли участь в основному етапі міжнародного дослідження PISA-2022.

Це дослідження дає змогу оцінити компетентність 15-річних учнів із читання, математики та природничо-наукових дисциплін.

Унікальність PISA в тому, що оцінюється не база знань, а вміння застосовувати їх на практиці.

Цей цикл став особливим ще й з огляду на те, що вперше масштабне порівняльне дослідження пройшло в комп’ютерному форматі.

Результати PISA-2022 буде презентовано у грудні 2023 року. Зібрані дані допоможуть провести вивчення чинників, що зумовлюють відмінності в читацькій, математичній і природничій грамотності учнів 15-ти років як у межах країни, так і порівняно з іншими країнами.

28 жовтня 2022 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбувся онлайн-захід «Педагогічна технологія створення ситуації успіху при підготовці майбутніх фахівців харчової галузі» у формі методичної гостини.

У жовтні пройшов тиждень з професії «Кухар. Кондитер». Педагоги спільно з учнями підготували та провели наступні заходи:

 1. Виготовлення смаколиків до Дня Українського козацтва. Виконавці: викладач, майстри в/н та здобувачі освіти.
 2. Проведення на базі ліцею обласного онлайн-заходу методичні гостини “Педагогічна технологія створення ситуації успіху при підготовці фахівців харчової галузі”. Виконавці: викладач та майстри в/н.
 3. Проведення майстер-класу з виготовлення патріотичного декору для оформлення кондитерських виробів.

Виконавці: майстер в/н Барок Є.О. та здобувачі освіти.

 1. Участь в інтернет-панорамі методичних знахідок та ідей “Знаю, вмію, ділюсь” Виконавці: викладач та майстри в/н.

У жовтні викладач предмету Захист України Бойко Ігор Іванович провів загальноліцейне тренувальне заняття «Дії керівного складу, педагогів, співробітників та здобувачів освіти ліцею при надзвичайних ситуаціях, пожежах: отримання сигналів цивільної оборони та пожежної безпеки; в умовах загрози терористичного акту; виявлення вибухонебезпечних предметів (речовин)».

Задля відзначення Дня української писемності адміністрація Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту долучилася до тематичного челенджу Жанни Тимошенко та Людмили Бичик, розповіла про своє співжиття з рідною мовою, ставлення до мовного питання, відповідаючи на запропонований орієнтир питань:

– моє улюблене українське слово / цитата / книга

– якою мовою спілкуєтеся вдома / у транспорті-магазинах / у соцмережах

– улюблена українська пісня / фільм / вірш

тощо.

Учні Чернігівського професійного ліцею взяли участь у І етапі ХХІ Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика, натхненно виявили свої знання, уміння, творчий потенціал!

Викладачі брали участь в профільних обласних методичних секціях, що пройшли он-лайн у І семестрі 2022-2023 навчального року.

У І семестрі поточного навчального року проведено засідання методичних комісій згідно з планом і графіком, затвердженим на початку року.

Проведено 4 засідань Педагогічної ради ліцею.

Наради з головами методичних комісій та викладачами  проводились відповідно до графіка.

            Професійно-практична підготовка

  Протягом навчального семестру 2022-2023 н.р. на  базі  виробничих майстерень навчального закладу проводилися уроки виробничого навчання та проводилось проходження виробничої практики на підприємствах міста та області.

Основні підприємства, на яких проходили наші учні виробничу практику, це: фірма МЖК-сервіс, КП «Новозаводське», ТОВ «Житлобудсервіс», ТОВ «Основа-Буд-7», КП «Чернігівводоканал», Моторвагонне депо Чернігів, РПЧ-10 та інші.

За  звітній  період  під час  проходження  виробничої  практики  зароблено всього   15790,12 грн., з яких   перераховано до ліцею 7895,06 грн.  перераховані до ліцею,  також  така  сума виплачена учням.

Група  СТЕ -11 зароблено  12790,12  грн

Група  МШ – 12 зароблено 3000,00 грн.

Також під час  проходження  виробничої практики  учні гр.  ЕМГ-5 виконували роботи з ремонту освітлення на базі ЗОШ№30.

За звітний  період багато уваги приділялось підготовці та перепідготовці слухачів (дорослого населенн0 на базі трьох діючих  НПЦ ліцею. Також  виготовлялись буржуйки для  потреб ЗСУ.

Постійно проводиться робота  з укріплення   матеріально-технічної бази навчального закладу за кошти державного  фінансування придбані інструменти, спецодяг та матеріли  для учнів  з професії «Монтер колії» , «Монтажник систем в вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й  аспірації», а також  надано матеріали  для проведення уроків виробничого навчання з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та електроустаткування».

Під час проведення виробничого навчання майстри групи МШ-12, МШ-3 разом  з учнями виконували опорядження віконних відкосів.

Майстри гр.СТЕ-4 та СТЕ -11 виконали  ремонт системи опалення с заміною пошкодження ділянок та підключали систему опалення до мережі.

Основні проблемні питання стосовно  проведення виробничого навчання у майстернях ліцею  та виробничої   практики на  підприємствах міста та області:

В першу чергу це відмова багатьох підприємств у наданні оплачуваних  робочих місць при проходженні виробничої практики  можуть виконувати інші   роботи не згідно  програми  виробничої практики,   а які виконуються у даний час на підприємстві.

Нестабільна ситуація  у країні пов’язана  з війною.

Також бажано більшого покращення матеріально-технічного забезпечення окремих  майстерень  та професій для  більш якісної підготовки учнів.

 Виховна робота

Основною метою виховної роботи у ліцеї протягом І семестру 2022-2023 навчального року є виховання особистості учня, набуття ним соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в нього наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотично-національних і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

Виховна робота ліцею орієнтується на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме з урахуванням основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 №527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641, заходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом МОН МСУ від 31.10.2011 № 1243, постанови Головного державного санітарного лікаря України від 28.11.2022 №1 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22 Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р. та інших чинних нормативно-правових документів у системі освіти та науки України. Виховна робота в ліцеї проводилась відповідно до виховної проблеми закладу: «Реалізація активних форм виховної роботи в процесі формування громадянської культури та життєвих компетентностей учнів на основі розвитку їх творчих здібностей».

Виховна робота ліцею має чітку організаційну систему і проводилась згідно з річним планом роботи закладу. На початку навчального року всіма класними керівниками була спланована робота з учнями за всіма напрямками виховної роботи, які були надані на перевірку і погоджені з заступником директора. При плануванні роботи ураховувались такі вимоги: зв’язок з життям; різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, громадськість.

Виховна робота здійснювалась за такими напрямками:

 1. Ціннісне ставлення до себе.
 2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
 3. Ціннісне ставлення до праці.
 4. Ціннісне ставлення до природи.
 5. Ціннісне ставлення до мистецтва.
 6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
 7. З метою формування в учнів ціннісного ставлення до себе: фізичного розвитку особистості, вміння цінувати себе, як унікальну й неповторну особистість, вміння уникати негативного впливу шкідливих звичок, визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій та конструктивно впливати на них, корегувати та регулювати власну поведінку протягом І семестру 2022-2023 навчального року проведено превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекції (СНІДу), а саме:

– здоров’язбережуюча вітальня «Скажи шкідливим звичкам – НІ!»;

– єдиний національний урок «Безпечна дорога додому»;

– тиждень безпеки дорожнього руху;

– година спілкування «Дорожні правила єдині – пам’ятати їх повинні»;

– виховна година «СНІД: подумай про майбутнє і обери життя».

 1. З метою формування в учнів ціннісного ставлення до людей, сім’ї та родини протягом І семестру 2022-2023 навчального року було проведено комплекс заходів:

– з нагоди відзначення Міжнародного дня інвалідів проведено такі заходи «Усі ми різні, але всі ми рівні»;

– година спілкування «ЧПЛЗТ – майданчик толерантності»;

– зустріч з інспектором   ;

 1. З метою формування ціннісного ставлення до праці, поняття та уявлення про важливість праці в житті людини, уявлення про типи професій, вміння й навички самообслуговуючої праці, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, дисциплінованості, старанності, наполегливості, потреби до праці та поняття професійного самовизначення: кожен клас несе відповідальність за кабінет та за окрему частину подвір’я, де слідкує за чистотою та естетичністю.
 2. З метою формування ціннісного ставлення до природи, поняття єдності з природою, відповідальності за стан її збереження, залучення учнів до громадської діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища, знань про сучасні проблеми екології, розуміння кожним учнем найголовнішої проблеми людства – проблеми виживання, яке стосується не тільки людей, а й кожної істоти на Землі протягом І семестру 2022-2023 навчальному році було проведено ряд бесід «Чиста Україна – чиста Земля».
 3. З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави проведено такі заходи:

– свято Першого дзвоника «Особливе свято навіки»;

– виховні години «Мир для нас»;

– патріотичні години спілкування «Україна – незламна», «Разом ми можемо більше»;

– з нагоди відзначення Дня українського козацтва;

– година спілкування «Захист України – обов’язок громадянина»;

– науково-практична конференція «Ми- нащадки Григорія Сковороди»;

– тиждень педагогічної майстерності «Мово українська, мово калинова»;

– тиждень педагогічної майстерності до Дня Гідності і Свободи «Вони пройшли крізь вогонь і зброю»;

– інформаційно-просвітницькі заходи до вшанування пам’яті жертв Голодомору;

Всі вищезазначені заходи формують почуття патріотизму, виховують свідомість, повагу до Конституції і законів України, соціальну активність та відповідальність за доручені державні та громадські справи, формують прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідним рівнем фізичної підготовки та витривалості.

 1. З метою формування ціннісного ставлення до культури і мистецтва, вмінь відчувати та розуміти художні образи, розвивати художньо-естетичний смак, культуру мислення та поведінки, навички виконувати творчі завдання, потребу в спілкуванні з мистецтвом, як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності проведено різноманітні заходи,

організовано святкове привітання до Дня Вчителя «Любим педагогам наші вітання!»

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») в ліцеї, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників щодо даної ситуації. В умовах воєнного стану основним цільовим напрямом є забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя. Класними керівниками було проведено бесіди та перегляди відеороликів на теми: правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях; оповіщення, дії за сигналом «Увага всім!», тривожна валізка, евакуація населення, обережно – вибухонебезпечні предмети, уникнення ураження мінами, надання першої невідкладної допомоги при нещасних випадках.

Від початку вторгнення російських військ на територію України ми старались весь час допомогти нашим захисникам. Наприклад: проводили благодійні акції, гроші з яких віддали на підтримку ЗСУ, виготовляли окопни свічки, буржуйки. гроші з яких віддали на підтримку ЗСУ.

Також, у зв’язку з військовими діями та оголошеним воєнним станом у країні питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація закладу тримає на постійному контролі кожного учасника освітнього процесу.

Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводиться щоденний моніторинг відсутності учнів на навчанні. Кожного ранку на 1 уроці проводиться облік відвідування учнів закладу (як онлайн так і офлайн).

У перші дні занять, а також напередодні канікул, в усіх групах проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності учнів, ПДР та правил поведінки в громадських місцях, під час повітряної тривоги.  Крім того протягом І семестру 2022-2023 навчального року класними керівниками були проведені профілактичні бесіди про безпечне використання природного газу у побуті, про заборону використання відкритого вогню, петард та вибухонебезпечних предметів під час проведення новорічних і різдвяних свят; про збереження життя і здоров’я дітей, додержання вимог протипожежної безпеки та правил безпечної поведінки; профілактики гострих кишкових та вірусних респіраторних інфекцій, правила поведінки під час військового стану, правила поведінки під час ядерної, хімічної зброї тощо.

У закладі працює Рада з профілактики правопорушень. Протягом І семестру 2022-2023 навчального року проведено три засідання, на яких було розглянуті питання: аналіз відвідування учнями ліцею (у тому числі і дистанційне навчання), спізнення, зовнішній вигляд, ознайомлювали учнів з правилами поведінки на дорозі, бесіди про шкідливість вживання заборонених речовин та тютюнопаління, проведено бесіди з учнями, що систематично порушували дисципліну.

В ліцеї ведеться гурткова робота, зокрема гурток «Я – Патриот», де учні разом з Зенченко І.П. випускають щомісячно відеопривітання.

Поряд із традиційними формами роботи виховання значне місце посідає учнівське самоврядування. У жовтні пройшли вибори Президента учнівського самоврядування – було обрано ученицю групи КУ-6 Обловату Марію; пройшли два засідання Школи Лідер. Поле дії учнівського самоврядування – забезпечення порядку, організація чергування, дозвілля на перервах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, участь в гуртках, підготовка та проведення конкурсів, свят.

Спортивно-масова робота в ліцеї невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Для нашого ліцею є традицією проводити у вересні Тиждень спорту, проходили  змагання з міні-футболу, волейболу, шахів, настільного тенісу.

Бібліотекарем Наливайко А.О. проводяться практично-організаційні проекти, он-лайн засідання клубу «Берегиня».

Практичний психолог Бичик Л.М. сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідальної та безпечної поведінки в ситуаціях ризику, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації; формуванню життєвої компетентності; попередженню та профілактиці професійного вигорання педагогічних працівників; формуванню психологічної культури учасників освітнього процесу; попередженню будь-яких видів і форм насильства та конфліктів серед здобувачів освіти; формуванню небайдужого ставлення здобувачів освіти до постраждалих дітей тощо.

Протягом семестру проводилась робота з усіх напрямків роботи практичного психолога: діагностичного, корекційного, консультаційного, просвітницького, профілактичного та організаційно-методичного з учасниками освітнього процесу.

Була проведена психологічна діагностика з учнями з виявлення типу темпераменту, рівня адаптації до навчання, психологічної атмосфери груп, тривожності та ін.

Корекційна робота була спрямована на адаптацію учнів до навчання, формування життєстійкості, мотивації до навчання, профілактику суїцидальної поведінки, розвиток комунікативних здібностей та навичок, подолання конфліктності, агресивності, формування психологічної готовності до змін, стресостійкості тощо.

Консультаційна робота була спрямована на вирішення труднощів учнів та педагогів з якими вони стикаються.

Просвітницька робота була спрямована на підвищення психологічної культури учнів та педагогів з актуальних питань з психології щодо їх віку, професійної та життєвої ситуації; надання першої психологічної допомоги, оволодіння методами стабілізації емоційного стану, способами розвитку резильєнтності, матеріали задля кібербезпеки.

Профілактична робота була спрямована на попередження негативних явищ в учнівському середовищі: попередження правопорушень, залежностей, булінгу, насильства, конфліктів тощо.

Інформування з метою розвитку емоційного інтелекту «20 цікавих фактів про емоції»; з метою розвитку емоційної компетентності; «Піклування про себе. Пошук внутрішніх ресурсів»

Години психолога «Толерантність і сучасний світ», «Потреби задля життя», «Якщо людина, то людяність», «Мої цінності», «Секрети спокою і щастя назавжди – У творчості Сковороди».

Просвітницькі заняття «Булінг: причини та шляхи подолання», «Медіаграмотність та медіа захист», «СНІД, наркотики, стосунки», 20 цікавих фактів про емоції», «Піклування про себе. Пошук внутрішніх ресурсів», «Хто володіє знаннями, той володіє світом».

Тренінгові заняття «Самотворення», «Зцілюємося та стабілізуємося».

Флешмоб за творчістю Григорія Сковороди з метою рефлексії  та закріплення власних внутрішніх опор з творчості мандрівного філософа за смисловими орієнтирами “Мій Сковорода – …”,  “Я наслідую Григорія Савича у його словах…”,  “Люблю рядки Сковороди…”: #СковородаПідтримує #ХудожняРефлексія #МійСковорода #бібліотерапія

Душевна мандрівка до всесвіту Григорія Сковороди “Щоб не нашкодила біда – Живи, як вчив Сковорода!”

Флешмоб до Дня доброти #Я_і_доброта  #СковородаПроДобро #МійСковорода.

            Згідно з планом роботи закладу пройшли два засідання МК класних керівників:

І засідання  – «Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності»

ІІ засідання– «Формування громадянського патріотизму з високою національною свідомістю учнів щодо підготовки до життя»

Соціальний паспорт ліцею:

Всього учнів – 522

Діти пільгових категорій: сироти та позбавлені батьківського піклування -22

ВПО-12

Неповні родини-115

Багатодітні сім’ї – 62

Діти з інвалідністю – 6

В ліцеї протягом І семестру 2022-2023 навчального року проводилися батьківські збори – 31.08 (1 курс), дистанційно (по групах).

Під час переходу на дистанційне навчання класні керівники проводили виховні години, бесіди на онлайн платформах Googl Meet, Viber, Skype, facebook та WhatsApp в асинхронному режимі.  Цікавими та повчальними для учнів були віртуальні подорожі замками, музеями, парками, пам’ятниками, містами та країнами.

Підсумовуючи, слід зазначити, що всі вихованці ліцею протягом І семестру 2022-2023 навчального року були задіяні в навчально-виховному процесі.

Актуальним напрямом виховної роботи залишиться формування в учнів навичок здорового способу життя, підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, безпеки життєдіяльності. Також були проведені заходи, присвячені святкуванню 100-річчя з Дня заснування ліцею.

Охорона праці

Організація роботи з охорони праці, учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до законів «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров’я», типового Положення «Про службу безпеки життєдіяльності в закладах освіти».

У колективному договорі між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом передбачено розділ з охорони праці, в якому викладено їх взаємні зобов’язання з питань охорони праці, заплановано комплекс заходів з охорони праці з призначенням відповідальних осіб та термінів їх виконання.

Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною системою як під час навчально-виробничого процесу, так і на термін канікул, позаурочних заходів та ін. Відповідно до вимог Закону України «про охорону праці» та з метою оволодіння учнями ліцею правовими і організаційними основами охорони, безпеки та гігієни праці, правилами дорожнього руху, питаннями екології та охорони навколишнього середовища, введені предмети «Охорона праці» – 30 годин, «Правила дорожнього руху» – 8 годин, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У ліцеї в належному стані знаходяться навчальні плани та програми з перелічених предметів, викладання ведеться інженерно-педагогічними працівниками, які мають відповідну підготовку та посвідчення.

При влаштуванні на роботу до ліцею всі працівники проходять вступний інструктаж. Первинні інструктажі проводяться керівниками структурних підрозділів за планом інструктажів, затверджених директором ліцею.

Навчання учнів здійснюється з використанням наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р. за № 244 «Про навчання неповнолітніх професіям». З учнями та працівниками регулярно проводяться тренування та навчання. Результати навчання фіксуються в журналах, протоколах  т.ін. Серед учнів та працівників регулярно, з чіткою періодичністю, проводяться медичні огляди.

На початку навчального року в ліцеї були переглянуто та розроблено  інструкції з охорони праці для навчальних кабінетів,оновлені інструкції в майстернях та лабораторіях.

У ліцеї розроблені, погоджені з профспілковою організацією та затверджені «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах», «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, “Інструкції з безпеки” для учнів усіх професій, які готуються в ліцеї, “Положення про громадського інспектора з ОП”. У ліцеї ведуться журнали інструктажів з охорони праці для працівників та учнів кожної навчальної групи та в навчальних кабінетах і лабораторіях, розроблена документація з обліку і розслідуванню фактів травматизму учнів і працівників ліцею.

З метою підвищення знань учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання травматизму, майстрами виробничого навчання в ліцеї проводяться кожен місяць інструктажі з техніки безпеки, щоквартальні інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху, поведінки на воді та кризі, інструктажі з профілактики нещасних випадків в передсвяткові дні, вступні інструктажі перед початком кожного уроку виробничого навчання, вступні інструктажі з учнями перших курсів за розробленим та затвердженим текстом вступного інструктажу.

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів. У необхідній кількості є вогнегасники, пожежні крани, електрообладнання заземлене чи занулене. Стан заземлення чи занулення перевіряється щорічно. З метою створення безпечних умов праці і навчання в навчальних приміщеннях (кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях) створені куточки з охорони праці, є в наявності медичні аптечки, інструктивний матеріал.

Щорічно у серпні складається Акт готовності Чернігівського професійного  ліцею залізничного транспорту до навчального року, погоджений із службами пожежного, санітарного контролю, держгірпромнагляду, енергонагляду.

Періодично стан дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та гігієни, енергозбереження, енергонагляду тощо перевіряються спеціалістами відповідних контролюючих органів, про що складаються акти порушення та надаються приписи на усунення цих порушень. Адміністрація ліцею своєчасно оперативно реагує на них та приймає міри до усунення недоліків.

В ліцеї обладнаний та функціонує спеціалізований кабінет «Охорони праці», забезпечений відповідною комплексно-методичною документацією та наочністю. Площа кабінету складає 61 м2, оснащення – 83% від потреби.

Протягом І семестру систематично проводилися інструктажі зі здобувачами освіти з безпеки життєдіяльності   під час осінніх і зимових канікул, новорічних та різдвяних свят з фіксацією них у відповідних журналах, роз’яснювальна робота  щодо правил поведінки в умовах низьких температур, дотримання правил у період поширення епідемічних захворювань, бесіди  щодо попередження дитячого травматизму.

За звітний період виробний травматизм учнів під час навчально-виробничого процесу та виробничої практики відсутній.

Спираючись на вищенаведене можна зробити висновок, що  створені в ліцеї умови для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу адекватні можливостям ліцею. Працівники регулярно отримують інформацію про зміни в нормативних актах.

 Фінансова діяльність ЧПЛЗТ за 2022 рік

 У 2022 році надійшло бюджетного фінансування на суму 21 млн. 668 тис. 550 грн. 70 коп., а саме:

2021р. 2022р.
2111 Зар. плата 11 948 878,37 грн. 12 464 586,78 грн.
2120 Нарахування на заробітну плату 2 553 398,66 грн. 2 700 595,85грн.
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 952,50 грн. 2 979,25 грн.
2230 Продукти харчування 333 472,80 грн. 403 940,43 грн.
2271 Оплата теплопостачання 1 264580,26 грн. 1 425 033,09 грн.
2272 Водопостачання та водовідведення 193 663,00 грн. 158 666,35 грн.
2273 Оплата електроенергії 182 158,00 грн. 426 231,95 грн.
2720 Стипендія 1 692 590,73 грн. 4 014 260,00 грн.
2730 Інші трансферти населенню 74 498,00 грн. 72 257,00 грн.
Всього: 18 247  192,32 грн. 21 668 550,70 грн.

За 2022 рік заробітна плата нарахована і видана в повному обсязі, заборгованість відсутня. Матеріальна допомога на оздоровлення пед. працівників виплачена в повному обсязі, а винагорода за сумлінну працю – 20% посадового окладу з міського бюджету  і 20% з державного (по Державному контракту).

Стипендія нарахована і видана в повному обсязі, згідно із законодавством, заборгованість відсутня.

Недостатнє фінансування на матеріали та послуги, харчували тільки сиріт.

Спец.  рахунок

  2021р. 2022р.
Оренда приміщень 657 441,11 грн. 547 020,20 грн.
Проживання в гуртожитку 832 988,54 грн. 578 058,62 грн.
Реалізація продуктів у буфеті 0,00 грн. 0,00 грн.
Обласний центр зайнятості 0,00 грн. 14 519,13 грн.
Міський центр зайнятості 0,00 грн. 90 518,84 грн.
Навчання платне 176 776,03 грн. 345 748,00 грн.
Практика 245 216,40 грн. 113 233,00 грн.
Інше (послуги по ізоляційним роботам (заміри опору ізоляції) по виконанню лабораторно-профілактичних випробувань електрообладнання) 16 500,00 грн. 0,00 грн.
По контракту з Міністерства освіти України 3 577 778,00 грн. 3 086 218,00 грн.
Реалізація майна (макулатура та металолом) 4 177,50 грн. 0,00 грн.
Всього надійшло за рік: 5 510 877,58 грн. 4 775 315,79 грн.

Витрати по спец. рахунку:

  2021р. 2022р.
2111 Зар. плата 2 130 155,50 грн. 1 997 985,87 грн.
2120 Нарахування на заробітну плату 438 763,00 грн. 427 836,93 грн.
2210 Предмети, матеріали, обмундирування 357 447,38 грн. 132 132,56 грн.
2220 Медикаменти 14 919,96 грн.
2230 Продукти харчування 75 046,20 грн. 32 207,20 грн.
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 163 325,83 грн. 85 771,24 грн.
2250 Відрядження 24 313,08 грн. 8 900,50 грн.
2271 Оплата теплопостачання 910 420,30 грн. 105 393,41 грн.
2272 Водопостачання та водовідведення 31 597,71 грн. 30 709,42 грн.
2273 Оплата електроенергії 284 071,35 грн. 315 133,82 грн.
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 77 759,88 грн. 88 829,86 грн.
2282 Підвищення кваліфікації з видачею посвідчень 12 537,68 грн. 10 120,00 грн.
2720 Стипендія 807 766,67 грн. 1 025 091,00 грн.
2730 Інші виплати населенню 14 215,00 грн. 18 376,00 грн.
2800 Інші поточні видатки 13 575,89 грн. 9 974,34 грн.
3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 304 947,89 грн. 0,00 грн.
  Всього: 4 085 682,96 грн. 4 288 462,15 грн.

Доброчинні внески

Витрати:

2021 р. 2022 р.
2210 Обладнання та будівельні матеріали 163 745,75 грн. 1180 869,66 грн.
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35 863,11 грн. 0,00 грн.
2250 Видатки на відрядження 1 890,00 грн. 0,00 грн.
2282 Підвищення кваліфікації з видачею посвідчень 1 075,00 грн. 0,00 грн.
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 187 050,50 грн. 969 039,77 грн.
  Всього: 389 624,36грн. 2 149 909,43 грн.