Доповідь

Директора ЧПЛЗТ на педагогічній раді

29 серпня 2019 року

«Підсумки роботи педагогічних працівників за 2018-2019 н. р.

і завдання на  2019-2020 н. р.»

         На сучасному етапі фактичний стан підготовки кваліфікованих робітників в Україні характеризується загостренням багатьох суперечностей з одного боку – спеціалісти затребувані як для сьогодення, так і для майбутнього, – з іншого боку,  держава не хоче виділяти кошти з бюджету на їх підготовку.

Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту здійснює підготовку робітничих кадрів з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.

Основні напрями діяльності професійного ліцею та його повноваження визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими документами МОН України, та власним статутом.                                        

Контингент

У 2018-2019 н. р. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту готував робітників з 19 професій, із них:

– залізничного профілю – 6;

– будівельного профілю – 10;

– харчової промисловості – 2;

– промисловість – 1.

На початок 2018-2019 н. р.  контингент учнів ліцею складав 504 чол. – 19 навчальних груп.

Навчання проводиться відповідно робочих навчальних планів та програм. Всі робочі навчальні плани складені на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти.

За 2018-2019 н. р. ліцей здійснив перепідготовку

– незайнятого населення за договорами з обласним центром зайнятості з професій:

 • Кухар – 7 чол.
  • Кондитер – 3 чол.
  • Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 чол.
  • Електрозварник ручного зварювання – 1 чол.
 • працюючого населення: 150 чол.

Випуск у 2018-2019 році склав 194 кваліфікованих робітників. За 2018-2019н. р. з ліцею відраховано 30 чол., з яких 8 відраховано за невиконання навчальних планів та програм, 20 учнів відраховано за власним бажанням, 2 учнів перевелись в інші ПТНЗ.

Кадрове забезпечення

       В Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту працює 126чол., з них  72 чол. педагогічних працівників.

     Директор – 1 чол.

     Заступник директора  – 3 чол.

     Старший майстер      – 2 чол.

     Керівник фізвиховання – 1 чол.

     Викладачі        –  23 чол.

     Майстри виробничого навчання –  30 чол.

     Вихователі     – 5 чол.

     Керівники гуртків    – 4 чол.

     Методист –1 чол.

     Соціальний педагог  – 1 чол.

     Практичний психолог – 1 чол.

             23 викладачів мають повну  вищу освіту.

              За наслідками педагогічної атестації мають кваліфікаційні категорії:

              “Спеціаліст вищої категорії”   – 15 чол.

              “Спеціаліст першої категорії”   – 9 чол.

              “Спеціаліст другої категорії”   – 6 чол.

               “Спеціаліст”       –  5  чол.

         Мають  педагогічні звання “Старший викладач” – 9 чол. та викладач-методист  – 1 чол.

              15 чол. з числа випускників працюють в ЧПЛЗТ педагогічними працівниками після закінчення вищих навчальних закладів. 

               30 майстрів виробничого навчання мають:

                Повну вищу освіту      – 15 чол.

                Базову вищу      – 12 чол.

                Професійно-технічна освіта   – 3 чол. 

Навчаються у вищих навчальних закладах  3 чол.

       Мають педагогічне звання “Майстер виробничого навчання ІІ категорії”- 4 чол.

       З числа педагогічних працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 12 чол.

           Усі майстри виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію. Мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій  – 30 чол.                

            Вакансії майстрів виробничого навчання заповнюються покладанням обов’язків за ведення другої підгрупи на одного майстра.         Кращі учні ліцею, за бажанням, стають майстрами виробничого навчання та продовжують навчання, заочно,  в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. 

5 вихователів мають  повну вищу освіту.

За наслідками атестації мають кваліфікаційні категорії:

“Спеціаліст першої категорії” – 4 чол.

“Спеціаліст” – 1 чол.

Всі вихователі мають стаж педагогічної роботи більше 20 років.

Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться відповідно до типового Положення “Про атестацію педагогічних працівників України”.

            Підвищення кваліфікації та стажування педагогічні працівники проходять згідно за графіком, затвердженим директором ліцею

        За  І півріччя  2019 року підвищили кваліфікацію:

          –    директор

          –    заступник директора – 1 чол.

          –    викладачі – 3 чол.

 • майстри виробничого навчання  – 5 чол.

          Стажування майстрів виробничого навчання проводиться на базових підприємствах міста:

– Чернігівська дистанція колії;

– Моторвагонне  депо Чернігів;

– станція Чернігів-Північний;

–  КП «Новозаводське»;

–  Вагонна дільниця ст.Київ-Пас;

– ДП «Укрсівербуд» ЗАТ.

Пройшли стажування  –   12  чол.

        Педпрацівники підвищують свою кваліфікацію при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та  на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти педагогічних працівників.

В ліцеї приділяється увага підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації в ліцеї постійно планується згідно з планом Методичного центру профтехосвіти. Організована в ліцеї система методичних семінарів дає можливість педагогічним працівникам підвищувати свою педагогічну майстерність, фаховий рівень.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних технологій навчання, як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».     

На всіх керівних та педагогічних працівників ліцею розроблені посадові обов’язки, ведення особових справ працівників здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

            В ліцеї діє резерв кадрового забезпечення. Всі кандидатури підібрані за фахом та стажем роботи, обговорені на загальних зборах колективу ліцею. На час відсутності однієї з керівних осіб діє резерв на заміщення.      

Організаційні заходи

 1. На 30 серпня кожного року складається розклад уроків.
 2. Систематично проводиться поселення в гуртожиток.
 3. Двічі за навчальний рік проводяться батьківські збори.
 4. Систематично вивчається контингент І-го курсу.
 5. Систематично проводяться перевірочні контрольні роботи.
 6. Своєчасно складаються графіки проведення консультацій, гуртків, чергування викладачів і майстрів в/н.
 7. На початку кожного навчального року видаються накази про створення атестаційних комісій, розклад проведення поетапної атестації, державної кваліфікаційної атестації.

Методична робота

Методична мета діяльності ліцею – «Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».

В ліцеї працює 6 методичних комісій:

 1. Залізничних професій та з професій кухар, кондитер, голова – Донченко М.Г.
 2. Будівельних професій, голова – Хоменко О.С.
 3. Опоряджувальних професій, голова – Крутікова В.М.
 4. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Н.О.
 5. Гуманітарного циклу, голова – Подрешетнікова Р.В.
 6. Класних керівників, голова – Пузій Л.К.

                З основної роботи слід  відзначити:

У жовтні організовано та проведено методистом Шихуцькою Н.М., методичні вітальні з майстрами виробничого навчання та викладачами, присвячені реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

23 жовтня у ліцеї відбувся семінар-практикум «З підвищення кваліфікації працівників міста Чернігова та Чернігівської області за інноваційними будівельними технологіями КНАУФ».

До 105 річниці з дня смерті Лесі Українки викладач української мови та літератури Березан К.П. разом з ліцеїстами підготували та презентували низку заходів.

        06 грудня на базі ліцею відбулась обласна методична секція педагогічних працівників електромонтажних професій. Поджарий М.С., директор ліцею  розповів про основні напрями роботи навчального закладу в сучасних умовах.
Учасники заходу під час круглого столу обговорили ряд важливих питань. Зокрема, увага була акцентована на розробку навчальних програм відповідно до СП(ПТ)О на компетентнісно-модульній основі.

Родзинкою робочої зустрічі став майстер-клас «Реверсивний пуск асинхронного трифазного електродвигуна традиційним способом та з допомогою Siemens LOGO» по практичному застосуванню блоку керування Siemens LOGO, який продемонстрував директор ліцею Максим Поджарий спільно з вкладачем Олексієм Хоменко. Дане оснащення ліцей отримав від німецьких колег професійного училища ім. Йохана Бірвірта міста Меммінген. Наразі продовжується співпраця у сфері електротехніки для удосконалення матеріально-технічної бази електромонтажної майстерні Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту та підвищення якості підготовки робітників з професій «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».

Старший майстер Юрій Юрченко розповів про співпрацю навчального закладу з роботодавцями щодо організації виробничого навчання та виробничої практики.

«Ну що б, здавалося, слова…» – під такою назвою у ліцеї відбувся позаурочний захід до Дня української писемності та мови, який підготувала та провела викладач Березан К.П. 

 9 листопада в День писемності і мови з особливим настроєм і хвилюванням писали диктант учні ліцею групи ПМ-7 та групи СТЕ-11 разом з викладачами Березан К.П. та Тимошенко Ж.П.

Для учнів ліцею за ініціативи викладача Ігоря Бойко 4 грудня 2018 року відбулось екскурсійне заняття до 8-го Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби транспорту.
Метою екскурсії було отримання теоретичних і практичних знань про Збройні сили України та підвищення рівня підготовки ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни».

Організовано роботу Школи молодого майстра виробничого навчання.

            На високому рівні пройшли показові уроки педагогічних працівників відповідно до плану.  

13 березня 2019 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбулось засідання обласної методичної секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи та старших майстрів закладів професійної освіти у формі круглого столу «Досвід перспективи впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». 

Відповідно до плану реалізації українсько-швейцарського проекту «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні» 24 квітня 2019 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбувся міжрегіональний конкурс фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді в системі професійно-технічної освіти. 

Учень  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Вадим Яцина став переможцем ІІ Обласного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Маляр» та буде брати участь у I етапі фіналу конкурсу.

Учениця ІІ-го курсу Марина Синюта посіла І місце у конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

Проведено 9 засідань Педагогічної ради ліцею.

Засідання   методичних   комісій проводились кожного місяць.

Наради з головами методичних комісій та викладачами  проводились відповідно графіка.

Професійно-практична підготовка

         За звітний період  учень  нашого ліцею  приймав участь у конкурсі «World Skills Ukraine» який  проходив  у м.Київі. Учень гр. ЕМП-15 ДЯТЛОВ Іван став лауреатом конкурсу з електромонтажних робіт.

Учень групи МШ-16 Яцина Вадим зайняв дванадцяте місце  у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії «Маляр».Майстер виробничого навчання  Долошко Є.А.

Також у місті Дніпро у кінці травня  відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з професії «Монтажник  гіпсокартонних конструкцій, де завідувач НПЦ  фірми КНАУФ Давидов А.Д. разом  з учнем гр.МШ-3 Наконечним  Сергієм зайняв восьме місце.

         На базі нашого навчального закладу 24 квітня 2019р.  відбувся регіональний  етап конкурсу  фахової майстерності з професії «Монтажник  санітарно-технічних систем та устаткування» серед навчальних закладів м.Київа, Полтави, Ромнів, Прилук.

Протягом навчального року проводилися уроки виробничого навчання у навчальних майстернях ліцею та виробнича практика на підприємствах міста та області.

Серед підприємств, на яких проходили наші учні виробничу практику, слід відмітити  наступні: КП «Чернігівське тролейбусне управління», ДП «УкрСіверБуд», ТОВ «ТАН», фірма «МЖК-Сервіс», ТОВ «Вертикаль центр», КП «Новозаводське», ТОВ «ЧСУ-430», ПП Алюр -75 та інші.

Серед нових  підприємств з якими заключено договори на проходження виробничої практики- це КП «Міськсвітло», компанія «Сівертекс», ТОВ «Основа-ТВ», ТОВ Центр Безпеки «Гранд», ТОВ «МП-1» та інші.

З 39 підприємствами з якими заключено договори на проходження учнями виробничої практики 25  підприємств надають оплату, що складає 64%.

         За період виробничої практики 2018-2019 н.р. (жовтень, травень) учнями будівельних професій  під  час  виробничої діяльності на підприємствах  міста та області було зароблено 596, 2 тис. грн.

Прибуток ліцею склав 256,7 тис.грн, з них  група ЕЗ-22 яка з 2018-2019 н.р. навчалась за дуальною  формою навчання на базі навчального закладу   до компанії ТОВ «ТАН» заробило 256,1 тис.грн.

Гр.СТЕ-4  – 94,3 тис.грн.

Гр.ЕМП-5 – 73, 4 тис.грн.

Гр.ОПС-21 – 54,5 тис.грн.

Гр.ЕМП-15 – 43,3 тис.грн.

Гр.МШ-16 – 11,7 тис.грн.

Гр.СТ-14 – 7,2  тис.грн.

Гр.МШ-3 – 6,5 тис.грн.

Основною проблемою  при проходженні учнями виробничої практики на  підприємствах міста та області є надання не оплачуваних або  мало оплачуваних робочих місць також бувають окремі випадки з доручення учнів  які проходять виробничу практику до робіт непов’язаних з професією наприклад господарських та інших,  трудова  дисципліна  учнів.

Учні всіх будівельних груп, які залишились  на  проходження виробничої практики у ліцеї  займаються виконанням будівельних робіт ліцею, гуртожитку згідно  програми виробничого навчання.

З а період виробничої практики та виробничого навчання учні гр. МШ-12, МШ-3, МШ-16  виконували ремонт приміщень  гуртожитку, кабінетів, спортивної зали, приміщень центрального входу, приміщення  чергових  та ін.

Проводиться оновлення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів, інструментів по всім професіям виходячи з можливостей фінансування.

Майстерні:

Для проведення уроків в/н та дообладнання майстерень необхідно виконати наступне:

 1. Електромонтажна майстерня:
 2. провести повне  оновлення матеріально-технічної бази електромонтажної майстерні з переплануванням та виготовленням нових робочих  місць  електромонтажників.
 3. Майстерня опоряджувальників:

-завершити будівництво   малярної майстерні.

3.Єлектрозварювальна майстерня:

– виконати частковий ремонт приміщення та зробити  освітлення  робочих місць.

 • Гіпсокартонна майстерня:
 • виготовити нові зразки монтажних вузлів.
 • Слюсарна майстерня:
 • оновити та придбати нові учбово-навчальні посібники
 •  по мірі необхідності придбати новий та виконати ремонт  слюсарного інструменту.
 • Газозварювальна майстерня:

– вирішити  питання з  продовженням дозволу  на продовження  газополум’яних робіт.

 7. Майстерня електромонтерів пожежно-охоронної сигналізації:

 • продовжити доукомплектування приміщення майстерні (придбання нових плакатів, виготовлення тематичних стендів тощо),
 • придбати комп`ютерну техніку для майстерні,
 • Вентиляційна  майстерня:

– поповнення матеріально-технічної бази майстерні, придбання виготовлення нових  стендів та інше.

 •  Сантехнічна майстерня:

– поповнення матеріально технічної  бази  майстерні, придбання нового інструменту.

Навчальна робота

Професійно-теоретична підготовка

  Навчали учнів Н/а Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
І курс   130 2 4 109 15
ІІ курс 151 6 19 83 33 10
ІІІ курс 150 103 43 4
всього 431 8 23 295 91 14

Найгірші показники  початкового рівня в групах – МК-2 – 8 учнів, ЕМП-9 – 4 учні, ЕМП-5 – 6 учнів.

Найкращі групи – ПМ-7 – 8 учнів, МШ-3 – 11 учнів, КУ-6 і ПМ-1  по 10 учнів.

Загальноосвітні дисципліни

  Навчали учнів Н/а Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
І курс   130 1 52 72 5
ІІ курс 151 2 59 83 7
ІІІ курс 151 52 89 10
всього 432 3 163 244 22

Найбільше учнів початкового рівня в групах ЕМП-9 -16 учнів, МШ-3 – 21 учень, МШ-16 – 13 учнів, емп-9- 15 учнів

В групі ПМ-7, МК-8 – по 2 учні мають достатній рівень, у ПМ-1 – 4 учні, КУ-18 – 3 учні.

Результати ДПА 2019 року

Кількість учнів та результати ЗНО (ДПА) за 2019 рік
К-ть Початкоий Середній Достатній Високий
  К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
148 56 37,8 87 58,8 5 3,4
Математика
84 26 31,0 55 65,4 3 3,6
Історія України
60 2 3,4 37 61,6 21 35,0
Фізика
86 7 8,1 72 83,8 7 8,1
Біологія
63 4 6,3 46 73,0 13 20,7

Педагогічний колектив ліцею постійно працює над питанням підвищення якості підготовки учнів в умовах сучасного виробництва. У кожному кабінеті спецтехнології створена документація щодо забезпечення процесу професійно-теоретичного навчання. Розпочата робота в покращенні якості проведення лабораторно-практичних робіт.

Та не зважаючи на зусилля викладачів з предметів професійно-теоретичної підготовки, деякі учні опираються навчанню та мають відповідний рівень знань.

Для організації загальноосвітньої підготовки учнів у навчальному закладі обладнано 12 кабінетів, 9 з яких мають підсобні приміщення, комп’ютерний клас та спортивний зал.

Усі кабінети естетично оформлені, робочі стенди в них містять змістовні інформаційно-довідкові матеріали, кабінети гуманітарних предметів мають куточки з державною символікою, стан приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

З усіх загальноосвітніх предметів розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення, створені тематичні або поурочні папки, йде активна робота зі створення мультимедійних презентацій до уроків. Існуючі дидактичні матеріали, в більшості, мають комп’ютерний варіант оформлення, систематизовані за типами або темами, створені деякі види картотек.

Викладачі та учні ліцею беруть активну участь у обласних конкурсах, олімпіадах, інших методичних заходах та займають призові місця.

У рейтингах ПТНЗ за результатами участі у обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів команда учнів ліцею займає І-ІІІ місця.

Виховна робота

Уся виховна робота ЧПЛЗТ спрямована на посилення національно-патріотичного виховання, формування в учнів національної свідомості патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу.

Цікаво та душевно для учнів 1 курсу пройшов перший урок на тему «Україна – єдина країна», традиційно у вересні всі першокурсники ознайомилися з історією ліцею в музейній кімнаті.

До Дня підприємця у місті проходив бізнес-фест «Разом до успіху», до участі в якому був залучений і колектив ліцею.

На високому методичному рівні у ліцеї пройшов Всеукраїнський тиждень права, тиждень безпеки дорожнього руху.

Колектив ліцею продовжує тісно співпрацювати з Чернігівським  обласним молодіжним центром, громадським організаціями та бібліотеками міста: так в бібліотеці імені Короленка разом з навчально-методичним центром цивільного захисту безпеки життєдіяльності були проведені заняття на тему «Поведінка у побуті», «Надання першої медичної допомоги»; у міській бібліотеці ім. Коцюбинського  пройшли літературна вікторина «Мій Чернігів», акція «Нова поліція застерігає» в рамках програми «Поліція і спільнота», виставка «окупований Чернігів».

Учні ліцею продовжують зустрічі з випускниками – учасниками АТО, родинами загиблих героїв, проводять різноманітні заходи щодо вшанування їх пам’яті. Активну участь учні ліцею взяли участь у обласній патріотичній програмі «Війна, якої немає», в акціях – «Мистецький проект (військово-польовий арт)», «Портрет солдата». Колектив ліцею продовжує співпрацю з ГО «Єдина родина», Єдиним волонтерським центром, клубом «Колекціонер».

На даний момент в ліцеї навчається 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На внутрішньоліцейному обліку перебуває 12 учнів. На обліку в правоохоронних органах знаходиться троє учнів. Педагогічний колектив ліцею, з метою профілактики правопорушень, продовжує співпрацювати зі службою у справах дітей, центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, представниками правоохоронних органів, селищних рад та батьками учнів.

Велику роботу з вирішення питання зайнятості учнів в позаурочний час займає гурткова робота – це і краєзнавчий, і чоловічий вокальний ансамбль, і  вокальний гурток – солісти та вокалісти. У ліцеї проходять різноманітні заходи, в яких беруть участь члени художньої самодіяльності.

Велика виховна робота проводиться у гуртожитку: вечора відпочинку «Будьмо знайомі», «Осінній бал», «Барви рідного слова», Новорічна казка; усні журнали «З Україною в серці», «Державні символи України», «Запали свічку пам’яті» та ін.

Гуртожиток

 1. Зробили ремонт каналізаційного стояка.
 2. Замінили  2 стояки водопостачання холодної та гарячої води з 1-го по 9-й поверх.
 3. Зробили ремонт хол першого поверху та в двох коридорах на першому і третьому поверхах.
 4. Зробили косметичний ремонт в блоках для першокурсників на 6,7,8,9 поверхах.
 5. Замінили 3 нових унітази.
 6. Замінили в деяких блоках змішувачі та шланги.

Охорона праці

Організація роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до законів «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров’я», типового Положення «Про службу безпеки життєдіяльності в закладах освіти». Відповідно до вимог чинного законодавства у 2010 році директором ліцею затверджено Положення «Про службу безпеки життєдіяльності» в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту та видано наказ від 18 червня 2014 р. за № 48, згідно з яким розроблені та впроваджуються заходи по забезпеченню надійного захисту здоров’я та життя учнів і працівників. У ліцеї введений ступеневий контроль за дотриманням вимог охорони праці, пожежної безпеки, санітарії та гігієни.

У колективному договорі між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом передбачено розділ з охорони праці, в якому викладено їх взаємні зобов’язання з питань охорони праці, заплановано комплекс заходів з охорони праці з призначенням відповідальних осіб та термінів їх виконання.

В ліцеї складено та затверджено графік проведення  навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників за 24-годинною програмою згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», які проводяться раз на три роки традиційно під час зимових канікул. Всі посадові особи, що є членами комісії з перевірки знань, пройшли спеціальне навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності в спеціалізованих навчальних закладах та мають посвідчення встановленого зразка.

Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною системою як під час навчально-виробничого процесу, так і на термін канікул, позаурочних заходів та ін. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та з метою оволодіння учнями ліцею правовими і організаційними основами охорони, безпеки та гігієни праці, правилами дорожнього руху, питаннями екології та охорони навколишнього середовища, введені предмети «Охорона праці» – 30 годин, «Правила дорожнього руху» – 8 годин, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У ліцеї в належному стані знаходяться навчальні плани та програми з перелічених предметів, викладання ведеться інженерно-педагогічними працівниками, які мають відповідну підготовку та посвідчення.

При влаштуванні на роботу до ліцею всі працівники проходять вступний інструктаж. Первинні інструктажі проводяться керівниками структурних підрозділів за планом інструктажів, затверджених директором ліцею. Для категорій працівників, залучених до особливо небезпечних робіт, повторні інструктажі проводяться 1 раз на 3 місяці, для решти працівників – не рідше 1-го разу на півроку.

Навчання учнів здійснюється з використанням наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р. за № 244 «Про навчання неповнолітніх професіям». З учнями та працівниками регулярно проводяться тренування та навчання. Результати навчання фіксуються в журналах, протоколах  т.ін. Серед учнів та працівників регулярно, з чіткою періодичністю, проводяться медичні огляди.

У ліцеї розроблені, погоджені з профспілковою організацією та затверджені «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах», «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, “Інструкції з безпеки” для учнів усіх професій, які готуються в ліцеї, “Положення про громадського інспектора з ОП”. У ліцеї ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки для працівників та учнів кожної навчальної групи та в навчальних кабінетах і лабораторіях, розроблена документація з обліку і розслідуванню фактів травматизму учнів і працівників ліцею. З метою підвищення знань учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання травматизму, майстрами виробничого навчання в ліцеї проводяться кожен місяць інструктажі з техніки безпеки, щоквартальні інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху, поведінки на воді та кризі, інструктажі з профілактики нещасних випадків в передсвяткові дні, вступні інструктажі перед початком кожного уроку виробничого навчання, вступні інструктажі з учнями перших курсів за розробленим та затвердженим текстом вступного інструктажу.

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів. У необхідній кількості є вогнегасники, пожежні крани, електрообладнання заземлене чи занулене. Стан заземлення чи занулення перевіряється щорічно. З метою створення безпечних умов праці і навчання в навчальних приміщеннях (кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях) створені куточки з охорони праці, є в наявності медичні аптечки, інструктивний матеріал.

Щорічно у серпні складається Акт готовності Чернігівського професійного  ліцею залізничного транспорту до навчального року, погоджений із службами пожежного, санітарного контролю, держгірпромнагляду, енергонагляду.

Періодично стан дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та гігієни, енергозбереження, енергонагляду тощо перевіряються спеціалістами відповідних контролюючих органів, про що складаються акти порушення та надаються приписи на усунення цих порушень. Адміністрація ліцею своєчасно оперативно реагує на них та приймає міри до усунення недоліків.

В ліцеї обладнаний та функціонує спеціалізований кабінет «Охорони праці», забезпечений відповідною комплексно-методичною документацією та наочністю. Площа кабінету складає 61 м2, оснащення – 83% від потреби.

Ліцей в основному забезпечений нормативно-правовими актами з охорони праці (Васильчик М.В., Дуброва Н.Й. «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності» Міністерства освіти і науки України, Київ, «Основа», 2007р., В.Г.Ротань, І.В. Зуб, Б.С.Стичинський «Науково-практичний коментар до законодавства України про працю», восьме видання доповнене та перероблене, Київ, видавництво «А.С.К.», 2007 р., Д.В.Зеркалов, В.С.Остапенко, М.В.Дорошенко, В.Г.Лоза, Д.О.Шамрай, П.О.Яковський «Довідник залізничника», книга четверта «Охорона праці», Київ, «Основа» 2005 р.).

         За звітний період виробний травматизм учнів під час навчально-виробничого процесу та виробничої практики відсутній.

У квітні 2018 року Управління Держпраці у Чернігівській області спільно з ПАТ «Чернігівгаз» в рамках місячника безпечного користування газом в побуті провели роз’яснювальну роботу з учнями Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту щодо правил безпеки користування газом в побуті, знайомство з комплектацією спец автомобіля АДС, приладами та обладнанням, що використовується для виявлення витоків газу та ліквідації аварійних ситуацій.

Спираючись на вищенаведене можна зробити висновок, що  створені в ліцеї умови для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу адекватні можливостям ліцею. Працівники регулярно отримують інформацію про зміни в нормативних актах. Результати роботи з дотримання охорони праці та протипожежної безпеки – повна відсутність нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.

Разом із тим ще мають місце окремі випадки побутового травматизму. Перевірки органами держгірпромнагляду та СЕС виявляють окремі порушення чинного законодавства з охорони праці. За приписами контролюючих органів  всі недоліки усуваються своєчасно і в повному обсязі.

Фінансова діяльність ліцею

Бюджетне фінансування I півріччя 2019 р.(грн.)

2111.   Зар.плата                                                                                 5146078,72

2120.   Нарахування на з/пл.                                                             1113590,75

2210.   Предмети,матер., обмунд.(сиротам на одяг)                       _________

2220.   Медикаменти                                                                          _________

2230.   Продукти харчування                                                            250529,13

2240.   Оплата послуг (крім комунальних)                                      _________

2271.   Оплата теплопостачання                                                      1039281,67

2272.   Водопостачання та водовід.                                                 139627,18

2273.   Оплата електроенергії                                                          138684,03

2720.   Стипендія                                                                               651711,13

2730.   Президентська стипендія                                                     7650,00

Всього:                                                                                            8487152,61 грн.

   Стипендія нарахована і видана в повному обсязі,згідно законодавства,заборгованість відсутня.

   Недостатнє фінансування на матеріали і послуги, а також харчування тільки для сиріт, а потрібно харчувати весь контингент.

Спец.рахунок 2019 р.

   Надійшло коштів – 2729291 грн., а саме:

 1. Від Центра зайнятості – 132066 грн.
 2. Від платного навчання – 125543 грн.
 3. Від держзамовлення – 527166 грн.
 4. Реалізація продукції в буфеті – 77253 грн.
 5. Проживання сторонніх осіб в гуртожитку – 490264 грн.
 6. Практика учнів – 401165 грн.
 7. Харчування -2346  грн.
 8. Оренда приміщень та комунальні платежі – 973488 грн.

Всього надійшло: 2729291 грн.

Витрачено (спец.) кошти:

2111.   Зар.плата                                                                                 641895,34

2120.   Нарахування на з/пл.                                                             133336,09

2210.   Матеріали                                                                               326015,65

2220.   Медикаменти                                                                          10755,60

2230.   Продукти харчування                                                            56718,23

2240.   Оплата послуг                                                                        120658,21

2271.   Оплата теплопостачання                                                      914970,94

2272.   Водопостачання та водовід.                                                 55257,95

2273.   Оплата електроенергії                                                          233169,31

2275.   Вивез. та знешкод. твердих побут.відходів                        27530,10

2720.   Стипендія                                                                               169385,93

2250.   Відрядження                                                                          35182,15

2282.   Навчання працівників                                                           2175,20

2800.   Податки та збори                                                                   13714,89

3110.   Опл.обладнання довгостр.використання                             25130,48

2730.   Страхування праців.пожеж.охорони                                   1001,52

Всього витрачено:                                                                      2766897,59  грн.

Доброчинні внески

   Надійшло коштів за 6 місяців 2019-го року на суму 64490,00 грн.

   Витрати:

2210   Матеріали – 20000,00 грн.

Всього витрачено – 20000,00 грн.

Директор ЧПЛЗТ                                             М.С. Поджарий


 Доповідь

директора ЧПЛЗТ на педагогічній раді

09 січня 2020 року

«Підсумки роботи педагогічних працівників за І-е півріччя і завдання на ІІ-е півріччя 2019-2020 н. р.»

  Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту здійснює підготовку робітничих кадрів з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення.Основні напрями діяльності професійного ліцею та його повноваження визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими документами МОН України, та власним статутом.                                        

Контингент

За ІІ півріччя 2019-2020 н. р. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту готував робітників з 18 професій, із них:

– залізничного профілю – 5;

– будівельного профілю – 9;

– харчової промисловості – 2;

– промисловість – 1.

Станом на 1.10.2019 р.  контингент учнів ліцею складав 450 чол. – 18 навчальних груп.

Ліцей має ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників загалом з 23 професій первинної професійної підготовки, 11 – перепідготовки, 11 – професійно-технічного навчання та 5 – підвищення кваліфікації робітників. За двома професіями проводяться короткострокові курси з видачою сертифіката про проходження навчання. Навчання проводиться відповідно робочих навчальних планів та програм. Всі робочі навчальні плани складені на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти.

За І півріччя 2019-2020 н. р. ліцей здійснив перепідготовку незайнятого населення за договорами з обласним центром зайнятості з професій:

  Кухар – 2 чол.

  Електрозварник ручного зварювання – 4 чол.

Також за ІІ півріччя 2018-2019 н.р. здійснив перепідготовку працівників за індивідуальним робочим навчальним планом 48 осіб:

  Електрозварник ручного зварювання – 21 чол.

  Кухар – 7 чол.

  Касир квитковий – 2 чол.

  Слюсар з ремонту рухомого складу – 4 чол.

  Кондитер – 7 чол.

  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 1 чол.

  Монтажник гіпсокартонних конструкцій – 3 чол.

Помічник машиніста тепловоза – 2 чол.

Оглядач вагонів – 1 чол.

Такий показник вказує на незначне зростання попиту в порівнянні з минулим роком.

Випуск у 2019 році склав 194 кваліфікованих робітників.

За 2019  р. з втрати контингенту станолять  34 чол., що більше на 21 учня в порівнянні з 2018 роком, з яких 8 відраховано за невиконання навчальних планів та програм, 23 учнів відраховано за власним бажанням та 2 учні перевелись в інші НЗ, 1 учень у зв’язку зі смертю.

Кадрове забезпечення

В Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту станом на 01.01.2020 року  працює 125 чол., з них  62 –  педагогічних працівника.

     Директор – 1 чол.

     Заступник директора  – 3 чол.

     Старший майстер      – 2 чол.

     Керівник фізвиховання – 1 чол.

     Викладачі        –  20 чол.

     Майстри виробничого навчання –  25 чол.

     Вихователі     –  4 чол.

     Керівники гуртків    – 3 чол.

     Методист –1 чол.

     Педагог соціальний – 1 чол.

     Практичний психолог – 1 чол.

За  2019 рік було звільнилось 24 чоловіка. 

З них :

 • викладачі – 4 чол. /2 сумісники/;
 • майстри – 9 чол. /2 скорочення штату/;
 • головний бухгалтер;
 • керівник гуртка;
 • фахівці /бухгалтери, лаборант/ – 3 чол.;
 • робітники /сторожа, чергові, прибиральниця, кухар/ – 6 чол.

За  2019 рік було прийнято на роботу 10 чоловік. 

З них :

 • майстри – 2 чол. ;
 • головний бухгалтер;
 • фахівці /бухгалтери, лаборанти/ – 3 чол.;
 • робітники /сторож, чергові, прибиральниця, гардеробник/ – 4 чол.

20 викладачів мають повну  вищу освіту.

За наслідками педагогічної атестації мають кваліфікаційні категорії:

              “Спеціаліст вищої категорії”   – 11 чол.

              “Спеціаліст першої категорії”   – 4 чол.

              “Спеціаліст другої категорії”   – 6 чол.

               “Спеціаліст”       –  1  чол.

Мають  педагогічні звання “Старший викладач” – 8 чол.

14 чол. з числа випускників працюють в ЧПЛЗТ педагогічними працівниками після закінчення вищих навчальних закладів. 

                25 майстрів  виробничого навчання мають:

                Повну вищу освіту      – 13 чол.

                Базову вищу      – 9 чол.

                Професійно-технічна освіта   – 3 чол. 

Навчаються у вищих навчальних закладах  3 чол. :

Мають педагогічне звання “Майстер виробничого навчання ІІ категорії”- 3 чол.

З числа педагогічних працівників нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 6 чол.

Усі майстри виробничого навчання мають відповідну робітничу кваліфікацію. Мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій  – 25 чол.                

Вакансії майстрів виробничого навчання заповнюються покладанням обов’язків за ведення другої підгрупи на одного майстра.    Кращі учні ліцею, за бажанням, стають майстрами виробничого навчання та продовжують навчання, заочно,  в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації. 

4 вихователів мають  повну вищу освіту.

За наслідками атестації мають кваліфікаційні категорії:

“Спеціаліст першої категорії” – 3 чол.

“Спеціаліст” – 1 чол.

Всі вихователі мають стаж педагогічної роботи більше 20 років.

Атестація педагогічних працівників ліцею проводиться відповідно до типового Положення “Про атестацію педагогічних працівників України”.

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічні працівники проходять згідно за графіком, затвердженим директором ліцею

        За  2019 рік підвищили кваліфікацію:

          –     директор – 1 чол.

          –    заступник директора – 1 чол.

          –    викладачі – 5 чол.

 • майстри виробничого навчання – 5 чол.
 • практичний психолог – 1 чол.
 • керівник гуртка – 1 чол.

Стажування майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки  проходять  на базових підприємствах міста:

– Чернігівська дистанція колії;

– Моторвагонне  депо Чернігів;

– Вагонна дільниця станція Київ-Пас.;

– ДП «Укрсівербуд»;

– ТОВ «ТАН»;

– КП «Новозаводське»;

Майстер виробничого навчання Кравченко І.В. проходив стажування в жовтні 2019 року в професійній школі ФРН.

Пройшли стажування  –   13  чол.

Педпрацівники  підвищують свою кваліфікацію при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та  на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації в ліцеї постійно планується згідно з планом Навчально-методичного центру профтехосвіти. Організована в ліцеї система методичних семінарів дає можливість педагогічним працівникам підвищувати свою педагогічну майстерність, фаховий рівень.

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних технологій навчання, як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».     

На всіх керівних та педагогічних працівників ліцею розроблені посадові інструкції, ведення особових справ працівників здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

В ліцеї діє резерв кадрового забезпечення. Всі кандидатури підібрані за фахом та стажем роботи, обговорені на загальних зборах колективу ліцею. На час відсутності однієї з керівних осіб діє резерв на заміщення.      

Методична робота

У 2019/2020 навчальному році методична робота Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту була спрямована на реалізацію державної освітньої політики, визначеної чинним законодавством про освіту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо оволодіння інноваційними технологіями навчання здобувачів освіти.

У 2019/2020 н.р. педагогічний колектив продовжує працювати над методичною темою «Впровадження сучасних технологій навчання як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів».

В ліцеї працює 5 методичних комісій:

 1. Залізничних професій та з професій кухар, кондитер, голова – Донченко М.Г.
 2. Будівельних та опоряджувальних професій, голова – Хоменко О.С.
 3. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Н.О.
 4. Гуманітарна, голова – Подрешетнікова Р.В.
 5. Класних керівників, голова – Пузій Л.К.

                З основної роботи слід  відзначити:

У жовтні організовано та проведено методистом Шихуцькою Н.М., методичні вітальні з майстрами виробничого навчання та викладачами, присвячені реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

13 листопада 2019 року на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту відбулась обласна методична секція викладачів природничих дисциплін.
У рамках секції відбулось обговорення наступних питань:
1. Метод проектів як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів при викладанні хімії.
2. Ігрові технології навчання на уроках біології.
3. Професійна спрямованість викладання біології та географії.
4. Ефективне використання ІКТ на уроках з охорони навколишнього середовища та у виховних екологічних заходах..
5. Використання інтерактивного ресурсу Plikers на уроках хімії.
А також відвідування та обговорення показового позаурочного заходу «Вода в моїй професії», який підготувала та провела викладач Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту Оксана Даниленко. Захід був змістовним та цікавим.
Учасники відмітили належний рівень підготовки та проведення заходу, доречність у підборі матеріалів та використаних прийомів роботи щодо інтелектуального розвитку учнів.

8 листопада в День писемності і мови з особливим настроєм і хвилюванням писали диктант учні ліцею разом з викладачами Тимошенко Ж.П. та Бичик Л.М.

21 листопада 2019 року, в День Гідності і Свободи практичний психолог ліцею взяла участь у літературній зустрічі творчих особистостей «Полум’я серця»  з авторським віршем.

Для учнів ліцею за ініціативи викладача Ігоря Бойко 5 грудня 2019 року відбулось екскурсійне заняття до 8-го Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби транспорту.
Метою екскурсії було отримання теоретичних і практичних знань про Збройні сили України та підвищення рівня підготовки ліцеїстів з предмету «Захист Вітчизни».

У стінах Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту з 4 по 6 грудня 2019 року проходила Всеукраїнська науково-практична конференція КНАУФ: «Підсумки діяльності освітніх проектів КНАУФ за 2019».

Під час роботи конференції майстрами виробничого навчання Артуром Давидовим  та Євгенієм Долошко спільно з здобувачами освіти Сергієм Наконечним та Богданом Москаленко були презентовані такі майстер-класи:

– «Виготовлення панелей каркасу будинку з ЛСТК»;

– «Зведення зовнішніх стін будинку із панелей металевого каркасу з термопрофілів»;

– «Улаштування каркасно-обшивних стін фасаду будівлі з обшивкою плитами AQUAPANEL».

Учасники конференції мали нагоду перевірити свої вміння та навики  роботи під час демонстрації майстер-класів та по завершенню отримали сертифікати.

Відбулось засідання учасників круглого столу, модератором якого стала Нелля Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Під час круглого столу заступник міністра освіти і науки України Петро Коржевський окреслив пріоритети діяльності МОН у реформуванні професійної   (професійно-технічної) освіти і ключові завдання на 2020 рік. Зазначив, що 29 вересня 2019 року затверджена Програма діяльності Уряду, яка передбачає 5 основних цілей у сфері освіти та індикаторів до них.

На меті до 2024 року досягти:

Зростання відсотку випускників шкіл, що обирають професійну (професійно-технічну та фахову передвищу) освіту після школи щонайменше до 45%.

Зростання відсотку випускників закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти, працевлаштованих в Україні через          6 місяців та 1 рік після закінчення навчання, зокрема за професією (спеціальністю).

Науково-практична конференція «Підсумки діяльності освітніх проектів КНАУФ за 2019» відбулася на високому організаційному та науковому рівнях. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну досвідом та думками із зазначеної проблематики.

Організовано роботу Школи молодого майстра виробничого навчання.

На високому рівні пройшов показовий урок  Пеховки М.В. із застосуванням інноваційних технологій.     

У І семестрі поточного навчального року проведено засідання методичних комісій згідно з планом і графіком, затвердженим на початку року.

Проведено 3 засідання Педагогічної ради ліцею.

Наради з головами методичних комісій та викладачами  проводились відповідно графіка.

Професійно-практична підготовка

  Протягом навчального семестру 2019-2020 н.р. проводилися уроки виробничого навчання у навчальних майстернях ліцею та виробнича практика на підприємствах міста та області.

Серед підприємств, на яких проходили наші учні виробничу практику, слід відмітити  наступні: КП «Чернігівське тролейбусне управління», ДП «УкрСіверБуд», ТОВ «Житлобудсервіс», ТОВ «ТАН», фірма «МЖК- Сервіс»,  КП «Шкільне», ТОВ «Вертикаль», КП «Новозаводське»  та інші.

За період виробничої практики групами зароблено 83 484 грн., які перераховані до ліцею:

 1. Група СТЕ-11 – майстри в/н Сімон О.М., Сизий В.В. – 5 942 грн;
 2. Група ЕМП-5 – майстер в/н Коваленко Ю.С. – 23 365 грн;
 3. Група ЕЗ-22 – майстер в/н Юрченко О.М. – 15 991 грн;
 4. МШ-12 – майстер в/н Доба О.Ю.- 4 306 грн;
 5. КУ-6 – майстри в/н Городна О.В., Широкан Т.О. – 33 880 грн.

За період виробничого навчання та виробничої  практики учні гр.МШ-3, МШ-12  виконали ремонт приміщень гуртожитку, також ремонт коридорів навчального корпусу, приміщення гардеробу, переходу, сходів майстерень та інші ремонтні роботи .

Також  майстри в/н разом  з учнями  гр. СТЕ – 4 та МШ-3 виконали  монтаж умивальників та питних фонтанчиків на базі ЗОШ №13.

Учні гр.. СТЕ-14 разом з  майстром в/н Ткачук Р.В.   виконували ремонтні роботи сантехнічного обладнання та монтаж умивальників  та питного фонтанчика біля буфету ліцею.

Майстри  в/н електромонтажних професій разом з учнями гр.. ЕМП-9 та ЕМП – 5 виконували демонтаж  та монтаж освітлювальних приладів (заміна світильників з лампами розжарювання та світильники з LED лампами у коридорах першого поверху ліцею.

Майстри г. СТЕ-11 разом з учнями виконували демонтажні роботи  ділянки водовідведення  санвузла на базі Будівельного ліцею. Також учні гр.. СТЕ-4 разом з майстром в/н Рябовим С.В виконували виготовлення металоконструкцій зокрема виготовлення металевих воріт (біля їдальні), а також виготовлення багатьох інших  металоконструкцій зокрема  конструкція пандуса, велопарковки,  металеві учнівські лавки та інше.

На базі НПЦ «КНАУФ» з 04 по 06 грудня 2019 року  проведена  Всеукраїнська науково-практична конференція «Підсумки діяльності  освітніх проектів КНАУФ за 2019 рік» під час якої зав майстернею Давидов А.Д.. майстер в/н Долошко Є.А. та учні  гр. МШ-3 проводили  майстер-клас у три  етапи.

Планується робота над проектом по повному переоснащенню електромонтажної майстерні та створенню сучасного НПЦ З ПІДГОТОВКИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ. Проводиться оновлення матеріальної бази, придбання матеріалів, інструментів  по всім професіям виходячи з можливостей фінансування.

Виховна робота

Уся виховна робота ЧПЛЗТ спрямована на посилення національно-патріотичного виховання, формування в учнів національної свідомості патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу.

Цікаво та душевно для учнів  ліцею пройшов перший урок на тему «З Україною в серці».

Учні ліцею прийняли участь у заходах приурочених до 155-й річниці від дня народження М. Коцюбинського в обласному філармонійному центрі та музеї.

Напередодні Дня залізничника презентовано святкову програму, яка подарувала присутнім багато задоволення та приємних емоцій.

У листопаді, з нагоди Міжнародного Дня толерантності у групах практичним психологом було проведено години психолога «Толерантність у моєму житті»,  проведено діагностичне анкетування учнів першого курсу. Соціальним педагогом було організовано низку заходів за участю фахівців ОЦСССДМ, «Чернігівським центром здоров’я молоді », центром роботи з дітьми та молоддю.

У грудні в Україні вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З даного приводу в ліцей проведено тематичні виховні години.

На високому методичному рівні у ліцеї пройшов Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого учні зустрічалися з представниками правоохоронних органів, юстиції та державної установи «Центр пробації».

Колектив ліцею продовжує тісно співпрацювати з громадським організаціями, музеями, архівом, бібліотеками міста, військовими частинами, обласним молодіжним центром. Учні ліцею зустрілись з волонтером «Peace Corps» Nikita Sadov- діти змогли поглибити свої знання що до США та англійської мови.

З метою патріотичного виховання учні зустрічалися з дитиною війни, колишнім військовослужбовцем Кучером О.А., ветераном війни на сході, військовим медиком, добровольцем з позивним «Космос», випускником ліцею- учасником бойових дій на сході Чірвою Ярославом. В теплій та дружній атмосфері пройшла зустріч з матерями загиблих воїнів Запека Віктор та Чередніченко Денис.

Активну роботу колектив ліцею взяв у обласному заході «День карьєри».

На високому методичному рівні пройшла обласна секція заступників директора з НВР, голів мк класних керівників та вихователів: майстер класи «розсип виховних педагогічних ідей», тренінгові заняття практичного психолога та ін.

На даний момент в ліцеї навчається 22 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На внутрішньоліцейному обліку перебуває 12 учнів. На обліку в правоохоронних органах знаходиться двоє учнів. Педагогічний колектив ліцею, з метою профілактики правопорушень, продовжує співпрацювати зі службою у справах дітей, центром соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, представниками правоохоронних органів, селищних рад та батьками учнів.

Велику роботу з вирішення питання зайнятості учнів в позаурочний час займає гурткова робота – це і краєзнавчий, і чоловічий вокальний ансамбль, і  вокальний гурток – солісти та вокалісти та гурток «Сувенірна майстерня» У ліцеї проходять різноманітні заходи, в яких беруть участь члени художньої самодіяльності.

Велика виховна робота проводиться у гуртожитку: вечора відпочинку «Будьмо знайомі», «Осінній бал», «Барви рідного слова», Новорічна казка; усні журнали «З Україною в серці», «Державні символи України», «Запали свічку пам’яті» та ін.

Охорона праці

Організація роботи з охорони праці, учасників навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до законів «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону здоров’я», типового Положення «Про службу безпеки життєдіяльності в закладах освіти». Відповідно до вимог чинного законодавства у 2019 році директором ліцею затверджено Положення «Про службу охорони праці» в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту

У колективному договорі між адміністрацією ліцею та профспілковим комітетом передбачено розділ з охорони праці, в якому викладено їх взаємні зобов’язання з питань охорони праці, заплановано комплекс заходів з охорони праці з призначенням відповідальних осіб та термінів їх виконання.

Навчання та перевірка знань учнів проводиться за комплексною системою як під час навчально-виробничого процесу, так і на термін канікул, позаурочних заходів та ін. Відповідно до вимог Закону України «про охорону праці» та з метою оволодіння учнями ліцею правовими і організаційними основами охорони, безпеки та гігієни праці, правилами дорожнього руху, питаннями екології та охорони навколишнього середовища, введені предмети «Охорона праці» – 30 годин, «Правила дорожнього руху» – 8 годин, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

У ліцеї в належному стані знаходяться навчальні плани та програми з перелічених предметів, викладання ведеться інженерно-педагогічними працівниками, які мають відповідну підготовку та посвідчення.

При влаштуванні на роботу до ліцею всі працівники проходять вступний інструктаж. Первинні інструктажі проводяться керівниками структурних підрозділів за планом інструктажів, затверджених директором ліцею. Для категорій працівників, залучених до особливо небезпечних робіт, повторні інструктажі проводяться 1 раз на 3 місяці, для решти працівників – не рідше 1-го разу на півроку.

Навчання учнів здійснюється з використанням наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р. за № 244 «Про навчання неповнолітніх професіям». З учнями та працівниками регулярно проводяться тренування та навчання. Результати навчання фіксуються в журналах, протоколах  т.ін. Серед учнів та працівників регулярно, з чіткою періодичністю, проводяться медичні огляди.

На початку навчального року в ліцеї були переглянуто та розроблено 73 інструкції з охорони праці для кожної професії,оновлені інструкції в майстернях,лабораторіях і кабінетах. Залишилося розробити 4 інструкції.

У ліцеї розроблені, погоджені з профспілковою організацією та затверджені «Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах», «Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці», “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, “Інструкції з безпеки” для учнів усіх професій, які готуються в ліцеї, “Положення про громадського інспектора з ОП”. У ліцеї ведуться журнали інструктажів з охорони праці для працівників та учнів кожної навчальної групи та в навчальних кабінетах і лабораторіях, розроблена документація з обліку і розслідуванню фактів травматизму учнів і працівників ліцею. З метою підвищення знань учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, запобігання травматизму, майстрами виробничого навчання в ліцеї проводяться кожен місяць інструктажі з техніки безпеки, щоквартальні інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху, поведінки на воді та кризі, інструктажі з профілактики нещасних випадків в передсвяткові дні, вступні інструктажі перед початком кожного уроку виробничого навчання, вступні інструктажі з учнями перших курсів за розробленим та затвердженим текстом вступного інструктажу.

Навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, всі навчальні і робочі місця відповідають вимогам навчальних планів і нормативних документів. У необхідній кількості є вогнегасники, пожежні крани, електрообладнання заземлене чи занулене. Стан заземлення чи занулення перевіряється щорічно. З метою створення безпечних умов праці і навчання в навчальних приміщеннях (кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях) створені куточки з охорони праці, є в наявності медичні аптечки, інструктивний матеріал.

На виконання Указу президента “Про День охорони праці” в ліцеї з 22 квітня по 26 квітня 2019 року  було проведено тиждень охорони праці.

Протягом тижня були здійснені такі заходи:

-кожна група намалювала плакат на тему “Охорона праці в моїй професії”.

-на базі нашого ліцею,були проведені змагання з охорони праці серед ПТНЗ нашого міста. Участь приймали 3 команди на яких ми зайняли II місце.

– проведено перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

-здійснено перевірку ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці.

-проведено  перевірку дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

Щорічно у серпні складається Акт готовності Чернігівського професійного  ліцею залізничного транспорту до навчального року, погоджений із службами пожежного, санітарного контролю, держгірпромнагляду, енергонагляду.

Періодично стан дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, промислової санітарії та гігієни, енергозбереження, енергонагляду тощо перевіряються спеціалістами відповідних контролюючих органів, про що складаються акти порушення та надаються приписи на усунення цих порушень. Адміністрація ліцею своєчасно оперативно реагує на них та приймає міри до усунення недоліків.

В ліцеї обладнаний та функціонує спеціалізований кабінет «Охорони праці», забезпечений відповідною комплексно-методичною документацією та наочністю. Площа кабінету складає 61 м2, оснащення – 83% від потреби.

Ліцей в основному забезпечений нормативно-правовими актами з охорони праці (Васильчик М.В., Дуброва Н.Й. «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності» Міністерства освіти і науки України, Київ, «Основа», 2007р., В.Г.Ротань, І.В. Зуб, Б.С.Стичинський «Науково-практичний коментар до законодавства України про працю», восьме видання доповнене та перероблене, Київ, видавництво «А.С.К.», 2007 р., Д.В.Зеркалов, В.С.Остапенко, М.В.Дорошенко, В.Г.Лоза, Д.О.Шамрай, П.О.Яковський «Довідник залізничника», книга четверта «Охорона праці», Київ, «Основа» 2005 р.).

  За звітний період виробний травматизм учнів під час навчально-виробничого процесу та виробничої практики відсутній.

  Спираючись на вищенаведене можна зробити висновок, що  створені в ліцеї умови для збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу адекватні можливостям ліцею. Працівники регулярно отримують інформацію про зміни в нормативних актах. Результати роботи з дотримання охорони праці та протипожежної безпеки – повна відсутність нещасних випадків під час навчально-виховного процесу.

 Фінансова діяльність ЧПЛЗТ за 2019 рік

У 2019 році надійшло бюджетного фінансування на суму 14 млн. 516 тис. 208 грн. 64 коп., а саме:

2111

Зар. плата

8921995,51 грн.

2120

Нарахування на заробітну плату

1920207,92 грн.

2210

Предмети, матеріали, обмундирування

7560,75 грн.

2230

Продукти харчування

403074,97 грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

2271

Оплата теплопостачання

1420659,52грн.

2272

Водопостачання та водовідведення

199385,97 грн.

2273

Оплата електроенергії

286340,67 грн.

2720

Стипендія

1237251,33 грн.

2730

Інші трансферти населенню

119732,00 грн.

Всього:

14 млн. 516 тис. 208 грн. 64 коп.

За 2019 рік заробітна плата нарахована і видана в повному обсязі, заборгованість відсутня. Матеріальна допомога на оздоровлення пед. працівників виплачена в повному обсязі, а винагорода за сумлінну працю – 10% посадового окладу з   міського бюджету  і 100% з державного )по Державному контракту).

За комунальні послуги перераховано не в повному обсязі, в зв’язку з не до фінансуванням. Станом на 01.01.2020року маємо кредиторську заборгованість :

2271 Оплата теплопостачання – 272600,48 грн.;

2272 Водопостачання та водовідведення – 11613,05 грн.;

2273 Оплата електроенергії – 30742,25 грн.

Стипендія нарахована і видана в повному обсязі, згідно із законодавством, заборгованість відсутня.

Недостатнє фінансування на матеріали та послуги, харчували тільки сиріт.

Спец. рахунок 2019 р.

Оренда приміщень

505166,62 грн.

Комунальні послуги

767743,19 грн.

Проживання в гуртожитку

816626,56 грн.

Реалізація продуктів у буфеті

77253,00 грн.

Обласний центр зайнятості

12164,39 грн.

Міський центр зайнятості

37938,00 грн.

Навчання платне

351741,74 грн.

Практика

532845,51грн.

Інше (авто послуги, харчування, субсидії)

2346,47 грн.

По контракту з Міністерства освіти України

1657600,00 грн

Всього надійшло за рік:

4761425,48 грн.

 

Витрати по спец. рахунку:

2111

Зар. плата

1309552,11 грн.

2120

Нарахування на заробітну плату

275732,14 грн.

2210

Предмети, матеріали, обмундирування

586072,68 грн.

2220

Медикаменти

14212,38грн.

2230

Продукти харчування

72377,32 грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

223195,14 грн.

2250

Відрядження

73823,69 грн.

2271

Оплата теплопостачання

1097315,91 грн.

2272

Водопостачання та водовідведення

102942,57 грн.

2273

Оплата електроенергії

276584,56 грн.

2275

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

53319,60 грн.

2282

Підвищення кваліфікації з видючою посвідчень

4451,39 грн.

2720

Стіпендія

434887,11 грн

2730

Інші виплати населенню

1409,52 грн.

2800

Інші поточні видатки

3091,68 грн.

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

47963,48 грн.

 

Всього:

4 млн. 576 тис. 931 грн. 28 коп.

Доброчинні внески

Надійшло за 2019 рік на суму:

218987,16 грн.

1.В грошовій формі

   96161,40 грн.

2.В натуральній формі

122825,76грн.

 

Витрати:

 

2210

Обладнання та будівельні матеріали

69838,00 грн.

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

162,00 грн.

 

Всього:

70 000,00 грн.

 

Головний бухгалтер                                          І.О. Ткачук