Правила прийому

2.3.Правила прийому до ліцею розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі Типових Правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499.

2.4.Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів; проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення  особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення ліцею;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в ліцей, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування начальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров`я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання, пов`язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з отриманою ліцензією (серія АГ№582997), на підставі якої здійснюється прийом вступників:

– на базі базової середньої освіти (строк навчання 3 роки):

 1. «Слюсар з ремонту рухомого складу (ІІІ розряд) Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза» – юнаки, народжені до 01.03.2004р. – плановий обсяг прийому – 28 чол.;
 2. «Монтер колії. Провідник пасажирського вагона» – юнаки, народжені до 01.03.2004р. – плановий обсяг прийому – 28 чол.;
 3. «Монтажник гіпсокартонних конструкцій (ІІІ розряд). Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж (ІІІ розряд). Електромонтажник силових мереж та електроустаткування (ІІІ розряд)» – юнаки, народжені до 01.03.2004р. – плановий обсяг прийому – 28 чол.;
 4. «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування (ІІІ розряд). Електрогазозварник (ІІІ розряд)» – юнаки, народжені до 01.03.2004р. – плановий обсяг прийому – 28 чол.;
 5. «Маляр (ІІІ розряд). Штукатур (ІV розряд). Лицювальник-плиточник (ІІІ розряд)» – дівчата та юнаки, народжені до 01.06.2004р. – плановий обсяг прийому – 28 чол.;

– на базі повної загальної середньої освіти (строк навчання 1 рік):

 1. «Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту аспірації (ІІІ розряд) – дівчата та юнаки, народжені до 01.06.2002р. – плановий обсяг прийому – 26 чол.;
 2. «Електрозварник ручного зварювання (ІІІ розряд)» – юнаки, народжені до 01.03.2002р. – плановий обсяг прийому – 26 чол.;
 3. «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (ІV розряд). Охоронник (ІІI розряд)» – юнаки, народжені до 01.06.2002р. – плановий обсяг прийому – 26 чол.

Загальний  плановий обсяг прийому  складає 218  осіб

Ліцей має їдальню на 180 посадкових місць та гуртожиток на 600 місць.

Форма навчання – денна.

Приймальна комісія працює щодня з 08:00 до 16:00 год., субота та неділя – вихідні.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому до ліцею відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для  вступу

3.1. Вступники подають такі документи:

 1. Заява на ім`я директора ліцею (заповнюється в ліцеї);
 2. Документ про освіту (оригінал);
 3. Копія паспорта.
 4. Довідка з місця проживання та про склад сім`ї;
 5. Характеристика з місця навчання;
 6. Медична довідка за формою 086-о, амбулаторна картка;
 7. Форма № 25-юм (для юнаків, які вступають на базі базової середньої освіти);
 8. Результати флюорографічного обстеження, електрокардіограма;
 9. 6 фотокарток розміром 5х4 см (кольорові);
 10. Довідка від психіатра і нарколога про те, що вступник не перебуває на обліку;
 11. Документи, які підтверджують пільги (копія).

Вступники пред`являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– зарахування  здійснюється за результатами співбесіди.

У разі потреби проведення конкурсу, приймальна комісія приймає рішення про проведення конкурсу свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту або проведення  тестування, іспиту, про що вступники своєчасно попереджаються.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з`явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів із числа  незайнятого населення здійснюється на основі договору між Центром зайнятості та ліцеєм.

Слухачі, із числа працюючого населення, мають змогу звернутися із заявою на ім’я директора ліцею про бажання отримати робітничу професію  (перепідготовка, підвищення кваліфікації). На підставі заяви, розглянутої директором, укладається договір на підготовку між фізичною особою та ліцеєм.

Також підприємство (юридична особа) має змогу звернутися з офіційним листом на ім’я директора ліцею з проханням провести навчання своїм співробітникам. На основі звернення юридичної особи заключається договір про надання освітньої послуги між юридичною особою та ліцеєм.

 1. V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (професією), відповідно до статті 22 закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов`язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов`язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладу загальної середньої освіти, які отримали атестат про повну загальну середню освіту  і  нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім`я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не  пізніше ніж за 5 днів (26.08.2019р.) до початку навчального року.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на первинну професійну підготовку за рахунок видатків бюджету м.Чернігова на оплату послуг с підготовки кваліфікаційних робітників на умовах  регіонального  замовлення та/або державного бюджету на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення здійснюється в межах затвердженого регіонального та/або державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступали до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу  професійної (професійно-технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або  регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом  п`яти  днів від дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом  одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих правил прийому до ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.