Держава забезпечує особам, визнаним дітьми, зареєстрованими як внутрішньо переміщені особи, які навчаються за денною формою навчання, до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної освіти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної освіти надається у вигляді:

  • повної оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • соціальної стипендії;
  • безоплатного забезпечення підручниками;
  • безоплатного доступу до мережі Інтернет;
  • безоплатного проживання в гуртожитку.