Освітній процес у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту організовано за змішаною формою навчання у 2022-2023 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15.08.2022 № 2500-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» від 24.06.2022 №711, листа МОН від 19.08.2022 №1/9530 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України №1115 від 08.09.2020, акту прийому готовності ЧПЛЗТ до нового 2022-2023 н.р., акту оцінки об`єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, відповідно до рішення педагогічної ради закладу від 29.08.2022, протокол № 01.
Освітній процес для здобувачів освіти І-го курсу, а також виробниче навчання, виробнича практика здійснюється в очному режимі базується на Законі України «Про освіту», державних стандартах освіти, інших актах законодавства України з питань освіти у ЗПО. Навчання з з використанням технологій дистанційного навчання відбувається – у синхронній формі через інтернет-платформу Google-zoom (відеозаняття, відеоконференції, вебінари, онлайн – консультації) та – в асинхронній формі через інтернет-платформу Classroom (групові і домашні роботи, інтерактивні завдання, чати, форуми та ін.). Для формувального і підсумкового оцінювання навчальних досягненьздобувачів освіти педагоги ліцею  використовують освітні платформи Google Classroom, НаУрок, Всеосвіта, learningApps, Classtime та ін. Для спілкування та зворотнього зв’язку з учнями та батьками використовуються: Classroom та месенджер Viber.

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (витяг) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року N 1115

У цьому Положенні вживаються терміни у таких значеннях:
– дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від
одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;
– асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;
– синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;
– технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових)
технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання.

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року у залежності від безпекової ситуації у місті.

Увага! Зміни!

Наказ по ЧПЛЗТ щодо організації освітнього процесу

Відповідно до рішення педагогічної ради Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту №3  від 09.02.2022 року освітній процес в ліцеї з 14 лютого 2022 року здійснюватиметься в дистанційному форматі.

Організація освітнього процесу для наступних груп у дистанційній формі навчання за допомогою застосунку Google classroom:

 • МШ-12 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МШ-3 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МШ-16 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-9 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-15 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-11 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-4 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МСВ-20 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-1 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-19 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-2 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-8 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-6 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-10 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-5 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-14 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-7 – з 14.02.2022р по 18.02.2022р. – теоретичне навчання у дистанційній формі.

Організація проходження виробничої практики для наступних груп:

 • ЕМС-24 – виробнича практика;
 • ОЗ-23 – виробнича практика;
 • МКП-17 – виробнича практика.

Відповідно до протоколу №25 від 05 листопада 2021 року засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради освітній процес в ліцеї з 08 листопада 2021 року здійснюватиметься в дистанційному форматі.

Організація освітнього процесу з урахуванням протиепідемічних заходів для наступних груп у дистанційній формі навчання за допомогою застосунку Google classroom:

 • МШ-12 з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-9 з з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-15 з з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-11 з з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-4 з з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МСВ-20 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМС-24 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ОЗ-23 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-1 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-19 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-7 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-2 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-8 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-6 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-10 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі.

Організація проходження виробничої практики та виробничого навчання для наступних груп:

 • МШ-16 з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – виробниче навчання у дистанційній формі;
 • МШ-3 – з 08.11.2021р по 06.12.2021р.– виробнича практика;
 • ЕМГ-5 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – виробнича практика;
 • СТЕ-14 – з 08.11.2021р по 09.12.2021р. – виробниче навчання на підприємстві;
 • МКП-17 – з 08.11.2021р. по 12.11.2021р. – виробниче навчання на підприємстві.

Відповідно до протоколу №41 від 27 жовтня 2021 року позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, листа Міністерства освіти і науки України №1/9-558 від 21.10.2021 року «Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час епідемічної небезпеки, рішення педагогічної ради Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту № 687 від 28.10.2021 року освітній процес в ліцеї з 01 листопада 2021 року здійснюватиметься у змішаному форматі.

Організація освітнього процесу з урахуванням протиепідемічних заходів для наступних груп у дистанційній формі навчання за допомогою застосунку Google classroom:

 • МШ-12 з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МШ-3 з 01.11.2021р по 03.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МШ-16 з 01.11.2021р по 05.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-9 з з 01.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМГ-15 з з 01.11.2021р по 05.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-11 з з 01.11.2021р по 05.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • СТЕ-4 з з 08.11.2021р по 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МСВ-20 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ЕМС-24 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-1 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ПМ-19 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-2 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • МКП-8 – з 01.11.2021р по 10.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-6 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • КУ-10 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– теоретичне навчання у дистанційній формі;
 • ОЗ-23 – з 12.11.2021р. – теоретичне навчання у дистанційній формі.

Організація проходження виробничої практики та виробничого навчання для наступних груп:

 • МШ – 12 – з 01.11.2021р по 05.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • МШ-3 – з 04.11.2021р по 06.12.2021р.– виробнича практика;
 • МШ-16 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • ЕМГ-5 – з 01.11.2021р по 29.11.2021р. – виробнича практика;
 • ЕМГ-15 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • СТЕ-11 – з 08.11.2021р по 12.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • СТЕ-4 – з 01.11.2021р по 05.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • СТЕ-14 – з 01.11.2021р по 09.12.2021р. – виробниче навчання на підприємстві;
 • МСВ-20 – з 01.11.2021р по 05.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • ЕМС-24 – з 01.11.2021р по 05.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • ПМ-7 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– виробниче навчання в майстерні;
 • МКП-8 – з 11.11.2021р по 01.12.2021р. – виробнича практика;
 • МКП-17 – з 01.11.2021р по 12.11.2021р.– виробниче навчання на підприємстві;
 • ОЗ-23 – з 01.11.2021р по 11.11.2021р.–виробниче навчання на підприємстві.