Практичний психолог Людмила Бичик у ЧПЛЗТ працює з 2008 року.

Психологічна служба в ліцеї є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Вона забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню вихивних й освітніх завдань навчально-виховного закладу. Особливої уваги приділялося психолого–педагогічному супроводу застосування інноваційних технологій у навчально–виховному процесі.

Основною метою діяльності психологічної служби є:

  • психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я всіх його учасників, адміністрації, педагогів, батьків, учнів;
  • забезпечення соціально-психологічного супроводу навчання і виховання дітей;
  • психологічна профілактика та превентивна освіта щодо попередження негативних явищ та девіантної поведінки серед молоді;
  • надання соціально-психологічної допомоги дітям, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, дітям-сиротам;
  • здійснення соціально-психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу;
  • формування здорового способу життя.
  • психологічна допомога постраждалим, переселеним, членам їх сімей і родинам, загиблих в ході АТО.