Основною метою виховної роботи в ЧПЛЗТ є формування національно-свідомих трудівників, що вміють будувати своє життя в умовах ринку.

Виховна робота в ліцеї здійснюється під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Нікуліної Лариси Миколаївни.

Сучасне виховання повинно залучати особистості до вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та розвитку творчого ставлення до життя.

Питання виховної роботи ліцею перебувають у центрі уваги адміністрації та всього колективу. Виховний процес охоплює як навчальний час, так і позаурочний.

У ліцеї створена і добре функціонує система виховної роботи:  щопонеділка проводяться наради; щовівторка проводяться виховні години, згідно з планом виховної роботи ліцею та групи; щосереди – загальноліцейна лінійка;  щочетверга – класні керівники та майстри виробничого навчання разом з учнями проводять інформування про основні політичні події в країні та закордоном, знаменні дати; щоп’ятниці – збори мешканців гуртожитку.

Основними напрямами виховної роботи в ЧПЛЗТ є:

Національно-патріотичне виховання – покликане формувати громадянина-патріота, сприяти глибокому розумін­ню громадянського обов’язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил.

Правове виховання — формування правової культури прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, держав­них символів (Герба, Прапора, Гімну); знання й дотримання у поведінці Законів України.

Моральне виховання — прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві; опанування духовної культури людства, нації, най­ближчого соціального оточення; наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінно­стей.

Трудове виховання — формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю, на основі сучасних знань про ринкову еконо­міку може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки, освіти.

Фізичне виховання – утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Повноцінний фізичний розвиток особистості, формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонія тіла і духа, людини і природи — основа фізичного виховання.

Екологічне виховання – передбачає формування екологіч­ної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, основу життя на землі, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме став­лення до тих, хто завдає шкоди природі.

Сімейно-родинне виховання

Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ — такий шлях ( розвитку кожної людини, формування їі національної свідомості й. гро­мадянської зрілості. Родинне виховання — це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності система освіти має спиратися на сім’ю, підвищувати її психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взає­мини між її членами.

Художньо-естетичне виховання передбачає освіченість і вихованість особистості. Виховуючи у учнів естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає вироблення умінь власноруч примно­жувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й відтворювати 1 прекрасне у повсякденному житті.

Вже стало традицією перший урок для учнів першого курсу проводити у вигляді презентації навчального закладу, де класні керівники, майстри виробничого навчання та керівники гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій знайомлять учнів та їх батьків з ліцеєм, його історією та традиціями.

У жовтні місяці проходять огляди конкурси «ЧПЛЗТ  шукає таланти» серед учнів І курсу.

Педагогічний колектив нашого ліцею робить все для того, щоб учні пам’ятали та поважали батьківський поріг, стежину, яка веде до батьківської оселі, свою малу Батьківщину – те з чого починається любов до свого народу до рідною України. Саме тому учні ліцею разом з викладачами завжди приймають участь у різноманітних конкурсах, історико-краєзнавчих акціях «Шляхами подвигу і слави», «Моя земля – земля моїх батьків», «Від роду і до народу збережемо традиції народу» та інші.

Виховний процес у ліцеї організовано так, що поза увагою не залишився жоден учень.

Ми любимо, поважаємо та пишаємося своїми учнями!