Освітні компоненти, визначені освітніми програмами