Звіт

за результатами впровадження  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту у 2018/19 н. р. елементів дуальної форми навчання у підготовці електрозварників ручного зварювання.

         Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників», та від 15.05.2018 № 473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання», на виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 26 червня 2018р. № 252 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання в державних закладах професійної (професійно-технічної) освіти, з метою створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги ринку праці, забезпечення гнучкості й мобільності в організації навчально-виробничого процесу, оновлення змісту освіти Чернігівським професійним ліцеєм залізничного транспорту на договірних засадах з ТОВ «ТАН» (договір від 13.06.2018 №3) з 2018/19 н. р. запроваджено підготовку електрозварників ручного зварювання з використанням елементів дуальної форми навчання.

Передувало цьому проведення на рівні закладу ряду наряд, зокрема 11.01.2018  обговорено питання щодо якості надання освітніх послуг, конкурентоспроможності випускників, доцільності запровадження нових форм та методів підготовки учнів, у т. ч. з елементами дуальної форми навчання.

На нараді було прийнято рішення: з метою мобільного реагування на зміни виробничих технологій та модернізації змісту професійної освіти, підвищення якості наданих освітніх послуг запровадити елементи дуальної форми навчання.

         23.02.2018 року на нараді було визначено професію, критерії щодо набору групи. Викладач та 2 майстри виробничого навчання були направлені на стажування до підприємства.

         Директором видано наказ від 20.08.2018 № 82 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання», яким затверджено склад робочої групи  для ефективного впровадження елементів дуальної форми навчання. На підставі дорожньої карти визначеної наказом МОН від 23.06.2017 № 916  розроблено відповідний план заходів.

         20.08.2018 проведено спільне засідання методичної комісії будівельного напрямку та представників підприємства ТОВ «ТАН», де обговорено та погоджено робочий навчальний план для електрозварників ручного зварювання з використанням елементів дуальної форми навчання,  кількість годин професійно-практичної складової збільшено на 10% за рахунок професійно-теоретичної підготовки (пропозиція надійшла від роботодавця). Водночас розроблено та узгоджено проєкт тристороннього договора про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти з елементами дуальної форми освіти.

         21.08.2018 року робочий навчальний план з професії «Електрозварник ручного зварювання» з елементами дуальної форми навчання (розроблений на основі ДСПТО 7212.С.28.00-2016) затверджено департаментом професійної освіти Міністерства освіти та науки України.

         У період з 22.08. – 28.08.2018р укладено 26 тристоронніх договорів про дуальну форму навчання між підприємством, батьками учнів (абітурієнтами) та ліцеєм.

         З 02.09.2018 – 03.06.2019 організовано навчання групи ЕЗ-22 у складі 26 чоловік. Всі учні є випускниками 2018 року шкіл міста та області. За групою закріплений досвідчений майстер виробничого навчання Юрченко Олександр Миколайович.

         З 13.11.2018 року по 31.05.2019 року учні проходили виробниче навчання у майстерні закладу (120 годин) та на підприємстві (210 годин), виробнича практика –  512 годин. Всі учні проходили виробниче навчання та практику на оплачуваних робочих місцях.

За групою учнів на виробництві було закріплено досвідченого робітника-наставника, а також організовано їх підвіз до підприємства. Учні під час виробничого навчання та виробничої практики працювали виключно в першу зміну. ТОВ «ТАН» забезпечило всіх учнів спец. одягом. Інженером з охорони праці проведено вступний та первинний інструктажі. Майстер виробничого навчання та закріплений наставник щоранку інструктували учнів щодо дотримання правил охорони праці під час виконання виробничих завдань. Під час проходження виробничої практики учні вели відповідні щоденники. Разом з майстром виробничого навчання обговорювали особливості виконаних робіт і проблеми які виникали в ході роботи.

         13.03.2019 року на базі закладу був проведений круглий стіл з метою вивчення «Досвіду та перспектив впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» в якому взяли участь представники Управління освіти і науки чернігівської обласної державної адміністрації, директори ПТНЗ Чернігівської області в яких впроваджено елементи дуальної форми навчання, представники підприємств в яких учні проходять навчання за вказаною тематикою. В ході круглого столу було з’ясовано, що деякі теми державного стандарту потребують доповнень і корегування, кваліфікаційні пробні роботи складно провести відповідно до чітко визначених комплексних завдань.                              Можна відмітити, що елементи дуальної освіти сприяли економії коштів ліцею на здійснення навчальної діяльності. Окрім цього учні під час виробничого навчання отримували заробітну плату з якої згідно до законодавства 50% перераховувалися на укріплення матеріально-технічної бази навчального закладу.  

Протягом року проводився постійний моніторинг успішності учнів, який наведений більш детально у таблицях 1.1, 1.2, 1.3.

Результати державної кваліфікаційної атестації

Виходячи з показників підготовки учнів відповідно до Державного стандарту, можна зауважити що рівень навчальних досягнень групи переважно на середньому рівні, але виробниче навчання у 2018-2019 н.р має дещо більший показник ніж в попередніх роках, це зумовлено збільшенням годин на виробниче навчання в умовах виробництва.

Враховуючи результати моніторингу та аналізу навчання з елементами дуальної форми можна виокремити такі досягнені результати:

  1. Група проходила виробниче навчання та практику на одному підприємстві, що в свою чергу підсилило контроль за учнями;
  2. Економічний ефект в наслідок запровадження дуальної форми склав 70 тис грн економії коштів навчальному закладу;
  3. Підприємство надало 26 оплачуваних робочих місць для учнів. (За період виробничого навчання та практики підприємством було перераховано _____ коштів на навчальний заклад)
  4. Для забезпечення незалежних оцінок якості професійної підготовки учнів начальник лабораторії неруйнівного контролю зварних з’єднань ТОВ «ТАН» брав участь у державній кваліфікаційній атестації.
  5. Підприємством організовано підвіз учнів до робочих місць;
  6. 26 учнів повноцінно забезпечено спеціальним одягом;
  7. На підприємство ТОВ «ТАН» працевлаштовані 12 чоловік і це 52,2 %

Але не зважаючи на показники успішності слід звернути увагу на те що під час виробничої практики учні не всі види робіт передбачених детальною програмою виробничої практики могли виконати в умовах підприємства. Також виникали ситуації що потребували  індивідуальних робіт з мотивування до подальшого навчання окремих учнів, оскільки вище названі не з повною відповідальністю відносилися до виконання поставлених завдань, зокрема не всіх влаштовував рівень заробітної плати.

         На момент завершення навчання контингент групи складає 23 учня. 3 учня були відраховані за власним бажанням.

         Але не зважаючи на недоліки показник працевлаштування учнів є сталим у порівнянні з попереднім роком. Підприємство замовник робітничих кадрів працевлаштував 52,2% учнів. Порівняльний аналіз працевлаштування можна спостерігати у таблиці 2.1.

Виходячи з вище наведеного можна підсумувати що завдяки дуальній системі учні мають змогу слідкувати та працювати за новими методами та способами виконання тих чи інших операцій. Учні формують навички роботи в колективі, раціонального використання часу.

Робота на підприємстві без відриву від навчання – ефективний спосіб підготовки конкурентоспроможних мобільних фахівців.

З повагою,

Директор ЧПЛЗТ                                                                 М. С. Поджарий