Головною метою освітньої діяльності закладу освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Досягти даної мети можна, забезпечивши високий рівень якості освіти. 

Запровадження внутрішньої системи забезпечення якості – стратегічне рішення ліцею, яке може допомогти поліпшити його загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо його ефективного та сталого розвитку.

Педагогічною радою закладу освіти схвалено та затверджено ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЧПЛЗТ