Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 Педагогічною радою закладу освіти схвалено та затверджено ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу.